Dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko 2014

24. listopadu 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2366×

Vážení občané, předkládáme vám opět dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko. Znovu se chceme ptát vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste s nimi spokojeni. Dotazník je striktně anonymní.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Dotazník naleznete otištěný ve Zpravodaji města Blanska, ale můžete jej vyplnit i elektronicky na www.blansko.cz, případně si jeho formuláře můžete vyzvednout v budovách MěÚ Blansko a v Blanenské informační kanceláři Blanka. Na požádání vám jej vydají i na jednotlivých odborech městského úřadu.

Prosíme vás, abyste si našli chvilku na vyplnění tohoto dotazníku a také o zachování co největší míry objektivity při odpovědích na pokládané otázky. Výsledky tohoto šetření pro nás budou důležitým vodítkem k dalšímu zlepšování činnosti úřadu a jím poskytovaných služeb, proto čím větší počet respondentů na otázky objektivně odpoví, tím přesnější obraz o míře spokojenosti veřejnosti s naší prací si budeme moci udělat.

Dotazník můžete vyplnit na webu www.blansko.cz/anketa/:

Jeho papírovou podobu ze Zpravodaje můžete odevzdávat do připravených a označených schránek:

  • v budově MěÚ na nám. Republiky 1 v 1. podlaží

  • v budově MěÚ na nám. Svobody 3 v přízemním atriu

  • do schránky v Blanenské informační kanceláři Blanka

Prosíme vás o odevzdání vyplněných dotazníků do pátku 19. prosince 2014 včetně. Poté budou všechny doručené dotazníky zpracovány.

Dosažené výsledky šetření budou projednány vedením města a budou sloužit jednak jako zpětná vazba a také jako náměty pro zlepšení činnosti úřadu a orgánů města. Zjištěné výsledky šetření budou následně také zveřejněny.

Za vaše odpovědi a podněty vám předem jménem MěÚ Blansko děkuji.

Mgr. Ivo Polák
starosta města Blanska