Na rok 2015 je připraven vyrovnaný rozpočet

14. listopadu 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2521×

Starosta Mgr. Ivo Polák představil návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2015, který označil jako vyrovnaný. Dle jeho vyjádření byl připraven důkladně a zodpovědně, bez ohledu na konání komunálních voleb. Plánovaný rozpočet projde schvalovacím procesem nejdříve 25. listopadu v Radě města Blanska a poté na jednání zastupitelstva dne 16. prosince 2014.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„V roce 2015 je hospodaření města plánováno s vyrovnaným rozpočtem a zapojením financování, příjmy a výdaje by měly být ve výši 386 mil. 144 tisíc korun. V kapitole příjmů počítáme i s dotacemi v celkové výši asi 32 mil. 800 tisíc korun. Výdajová část rozpočtu pak zahrnuje jak výdaje běžné; které tvoří převážnou část rozpočtu města, a to téměř 81%; a dále samozřejmě i výdaje kapitálové,“ uvedl na úvod Mgr. Polák

„Oproti loňskému rozpočtu dojde k navýšení výdajů v oblasti cestovního ruchu asi o 200 tisíc korun, což souvisí s výročími, které bude Blansko slavit v příštím roce. Ze stejného důvodu je výdajová část rozpočtu navýšena i v oblasti kultury, konkrétně v položce Akce pořádané pod záštitou města Blanska. Finanční prostředky budou navýšeny taktéž v kapitole Tělovýchova a zájmová činnost, a to asi o 780 tisíc korun. V položkovém rozpočtu jsou totiž přiřazeny oproti loňsku nové akce, jako je např. Blanenská desítka, která zaznamenala obrovský úspěch. S finančním příspěvkem se počítá i pro Tělovýchovnou jednotu Olympia Blansko, protože se jedná o zařízení, u kterého neproběhl převod pod správu města. Město také převzalo Dětské dopravní hřiště, a tím i záštitu nad dopravní výchovou ve městě, takže i zde dojde k určitému navýšení. V neposlední řadě je v rozpočtu pamatováno i na vyšší příspěvky tělovýchovným jednotám na jejich činnost,“ ujistil přítomné novináře starosta města.

„Co se týče oblasti bydlení, komunální údržby a územního rozvoje, k navýšení rozpočtu došlo v kapitole Veřejné osvětlení, další položkou je oprava hřbitovní zdi a rekonstrukce zeleně na hřbitově, regenerace sídliště Sever ve výši asi 7, 5 mil. korun, kde samozřejmě počítáme s krytím části výdajů prostřednictvím dotací, v oblasti bezpečnosti pak budeme investovat do kamerového a informačního systému, konkrétně na jeho modernizaci.

V souladu s naší filozofií zintenzivnění rekonstrukcí komunikací bych rád zmínil především tyto plánované akce: ulice Havlíčkova, v úseku Wolkerova-Sladkovského, oprava komunikace pod nemocnicí K. H. Máchy, ulice Těchovská, spodní část, oprava včetně odvodnění nad Restaurací Obůrka, Hořice a komunikace na Klepačově.

Nesmím opomenout ani chodníky, počítáme s jejich opravou v Horní Palavě, další akcí je Lovětín – oprava lávky, oprava zpevněných ploch a příjezdových cest k hřišti na ulici Údolní, Nad Žlíbkem, propojení chodníků, podzámčí schody, parkoviště u školy Erbenovy, Poříčí, chodník od úřadu práce ke koupališti. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Krajskou správou údržby silnic proběhne oprava chodníků v souvislosti s rekonstrukcí průtahu Lažánkami a dále i oprava chodníků tentokrát v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí průtahu Svitavská.

Velkou pozornost jsme však věnovali i rozpočtu, který se týká městských částí. Na základě připomínek a návrhů jednotlivých občanských aktivit plánujeme v příštím roce uvolnit téměř 17 mil. korun,“ uzavřel Polák.

red