Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Upozornění občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2014

29. listopadu 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1875×

Oznamujeme občanům, že mají do konce roku poslední možnost zaplatit poplatek za komunální odpad bez navýšení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V lednu 2015 bude provedena kontrola nezaplacení místního poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a případný nezaplacený poplatek za rok 2014 může být navýšen až na trojnásobek stanovené částky v souladu s §11 zákona č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, v platném znění a vyhláškou Města Blansko č. 6/2012 v platném znění.

V případě neuhrazení poplatku bude dále postupováno v souladu se zákonem č. 280/2004 Daňový řád, v planém znění, se všemi negativními dopady na dlužníky.

finanční odbor

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese