Upozornění provozovatelům potravinářských podniků na hlášení změn

19. listopadu 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2987×

Provozovatelé potravinářských podniků jsou povinni oznámit změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Upozorňujeme podnikatele – provozovatele potravinářských podniků – tj. např. veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin, maloobchod, tj. manipulace s potravinami nebo jejich zpracování, skladování, prodej nebo dodávky konečnému spotřebiteli, provozy veř. stavování, závodní jídelny, restaurace, obchody, distribuční centra supermarketů a velkoobchodní prodejny, držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje včetně nabízení k prodeji jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové apod. (viz § 3 písm. i) zák. 110/1997 Sb. a čl. 6 odst. 2 nař. (ES) 852/2004 o hygieně potravin) na povinnost oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den kdy tyto skutečnosti nastaly.

Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekcewww.szpi.gov.cz, včetně registračního formuláře „Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti“. Vyplněný formulář se zasílá územně příslušnému inspektorátu v místě sídla firmy.