Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Archiv článků za měsíc 2014


Dětská silvestrovská show pobavila i dospělé

zveřejněno: 31.12.2014, ostatní, přečteno: 1489×

Tradiční silvestrovské odpoledne plné her, soutěží a zábavy přilákalo do Kina Blansko mnoho dětí ve veselých kostýmech. Zahanbit se však nenechali ani dospělí a prakticky všichni si odnesli některou z pěkných cen. O skvělou atmosféru se postaral pohodář Pavel Helan a jeho humorné písničky. Po zhlédnutí pohádky Tři bratři pak na všechny čekal mimořádně povedený ohňostroj.

Projekt Pohádkové království šneka Krasíka slaví první sezonu

zveřejněno: 31.12.2014, cestovní ruch, přečteno: 1276×

Projekt Pohádkového království šneka Krasíka, který iniciovala MAS Moravský kras ve spolupráci s partnerskou MAS OZ KRAS na Slovensku, má za sebou první turistickou sezonu své existence. K slavnostnímu založení pohádkového království v Moravském krasu došlo 5. dubna 2014 v Senetářově za účasti veřejnosti a zástupců všech zakládajících pohádkových kanceláří.

Město ustanovilo pracovní skupinu, jež se má zabývat problematikou CZT

zveřejněno: 30.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1146×

Na svém listopadovém zasedání Rada města Blanska odsouhlasila složení pracovní skupiny pro centrální zásobování teplem. Jejím úkolem je shromažďovat a zpracovat podkladové materiály k této problematice, na základě kterých pak rada a zastupitelstvo města rozhodnou o dalším osudu zásobování teplem v Blansku.

Zubní pohotovost v lednu 2015

zveřejněno: 30.12.2014, ostatní, přečteno: 2335×

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Lednové svozy vánočních stromků

zveřejněno: 29.12.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1370×

Žádáme občany města Blanska i městských částí, aby odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Odtud budou sváženy svozovou firmou každé pondělí v měsíci lednu 2015.

Interaktivní den otevřených dveří v ZŠ Salmově

zveřejněno: 29.12.2014, ostatní, přečteno: 1068×

Stalo se již tradicí, že škola pořádá o víkendu uprostřed listopadu den otevřených dveří. Díky pracovnímu volnu je návštěvnost vždy vysoká. Protože letos proběhla na škole celková revitalizace budovy a v listopadu nebylo možné akci zorganizovat, museli jsme tento den přesunout na ledena to nasobotu 10. ledna od 9:00 do 12:00 hodin.

Sběrná střediska odpadů na území ORP Blansko

zveřejněno: 28.12.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1804×

Základním článkem Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v Jihomoravském kraji se stala síť sběrných středisek odpadů neboli sběrných dvorů, ve kterých lze ukládat jednotlivé druhy odpadů kategorií ostatních i nebezpečných do určených sběrných nádob.

Rok 2015 přivítáme ohňostrojem na Nový rok večer

zveřejněno: 27.12.2014, ostatní, přečteno: 2585×

Novoroční ohňostroj se uskuteční ve čtvrtek 01.01.2015 na náměstí Republiky. Program začne už v 17:00 hodin hudebním vystoupením Martina Štěpánka, Marie Formánkové a Johany Vávrové. Ohňostroj bude odpálen v 18:00 hodin.

Město usiluje o odstranění starých restů v případě nedokončených chodníků

zveřejněno: 27.12.2014, odbor investičního a územního rozvoje, zprávy z MěÚ, přečteno: 1039×

Jedná se zejména o chodník na ulici Pod Javory – Nad Čertovkou na sídlišti Písečná a chodník Nad Žlíbkem.

S Novým rokem vstupují v platnost změny v legislativě týkající se silničních motorových a přípojných vozidel

zveřejněno: 26.12.2014, odbor vnitřních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2753×

Konec polopřevodů, ověřená plná moc a přihlášení vozidla pouze v místě registrace, to jsou novinky, které vstoupí v platnost od 1. ledna roku 2015. Zákon č. 239/2013 nahrazuje dvanáct let starý zákon č. 56/2001 Sb. Centrální registr vozidel je plný aut s nejasným vlastníkem, a chystají se tak změny.

Na Nový rok vyjdou do ulic tři králové

zveřejněno: 26.12.2014, ostatní, přečteno: 1210×

Od 1. do 14. ledna 2015 se koná tradiční Tříkrálová sbírka. Dobrovolníci s kasičkami vyrazí do ulic i v Blansku.

Komu splní You Dream We Run sen v roce 2015?

zveřejněno: 25.12.2014, ostatní, přečteno: 1605×

Až do konce února můžete nominovat někoho, o kom víte, že si zaslouží, aby se mu splnil sen. Pokud znáte dítě, muže či ženu, kteří by si zasloužili kousíček štěstí, neváhejte a napište. Charitativní 24hodinový štafetový běh se pak poběží za jeho/její sen.

Dětský silvestr nabídne zábavu pro děti i dospělé

zveřejněno: 23.12.2014, kultura, přečteno: 1458×

Odpolední silvestrovská oslava v Kině Blansko přinese hry a soutěže o ceny, zábavu, promítání filmu a na závěr i nezbytný ohňostroj. Večer začíná 31. prosince v 15:00 hodin.

Pro malý plamínek z Betléma si můžete dojít na blanenskou radnici

zveřejněno: 23.12.2014, ostatní, přečteno: 1384×

I letos skauti a skautky z blanenských středisek Srdce na dlani a Světla dnes začali s předáváním novodobého symbolu Vánoc, jímž je malý plamínek betlémského světla. Světlo, které se každoročně zapaluje v Betlémě a pak putuje do všech domácností napříč Evropou, se tak opět dostalo i do Blanska.

Průběh realizace grantového projektu „Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko“ – prosinec 2014

zveřejněno: 23.12.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1106×

Další zhodnocení projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Upozornění podnikatelům ohledně nabídek katalogových společností týkajících se uzavření smlouvy o úplatné registraci

zveřejněno: 22.12.2014, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1107×

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek. S podobnými dotazy se obrací podnikatelé i na zdejší obecní živnostenský úřad.

Statistika základního školství

zveřejněno: 22.12.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1198×

Do působnosti MěÚ Blansko patří 22 základních škol (z toho 9 neúplných). Ve školním roce 2014/15 plní na základních školách povinnou školní docházku ve 216 třídách 4 145 žáků, z toho je 27 tříd a 385 žáků na neúplných základních školách.

Lažánky jsou průjezdné bez omezení

zveřejněno: 21.12.2014, odbor stavební úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1501×

K 20.12.2014 byla stavba rekonstrukce silnice II/379 v průtahu města Blansko – místní části Lažánky, kterou provádí společnost OHL ŽS, a. s., „zazimována“ a od 21.12.2014 je veškerý silniční provoz v průtahu Lažánek bez omezení, tj. objízdné trasy přes Olomučany a Rudici jsou zrušeny i pro vozidla nad 6 t. Pokračování prací se předpokládá v březnu-dubnu 2015 podle klimatických podmínek, stavba bude ukončena nejpozději do měsíce června 2015.

Sport, který má smysl

zveřejněno: 21.12.2014, sport, přečteno: 1263×

Když se řekne vodní záchranná služba, kdekdo si představí opálená těla v červených trenýrkách. Něco na tom pravdy je, dělat tuto práci (či koníček pokud chcete) ale především není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Za hodinami dřiny ve vodě se skrývá velká zodpovědnost, která přichází v každé chvíli, když se někdo z jejích členů přiblíží jakékoli vodní hladině.

Vedení města přeje občanům do nového roku

zveřejněno: 21.12.2014, ostatní, přečteno: 1197×

Stávající rok se chýlí ke konci, můžeme se tedy těšit na rok nadcházející, věřit a doufat, že bude lepší, nebo alespoň stejně tak dobrý jako rok 2014. Vedení města přeje všem občanům do roku 2015 vše nejlepší, pevné zdraví, hodně úspěchů v práci i v osobním životě, ale také čas na drobné radosti, klid a pohodu v kruhu rodinném.

Mikulášovi andělé strážní

zveřejněno: 20.12.2014, kultura, přečteno: 1204×

Pohádky – v literatuře jeden z nejtěžších žánrů. Mají totiž asi nejnáročnější čtenáře – děti. Žádný spisovatel je neoklame, faleš a neupřímnost okamžitě vycítí. Pohádky provázejí životem, nesou v sobě moudrost předků, propagují vítězství dobra nad zlem.

Plesová sezona 2015

zveřejněno: 20.12.2014, kultura, přečteno: 3000×

Plesová sezona v Blansku je svou nabídkou tradičně bohatá. Přinášíme přehled plesů v Blansku a částech města. Pokud pořádáte ples a není uvedený v přehledu níže, zadejte ho do formuláře pro přidání kulturních akcí. Rádi Vaši akci doplníme.

Nemocnice Blansko podpořila akci na pomoc blanenskému psímu útulku

zveřejněno: 19.12.2014, ostatní, přečteno: 1104×

Nemocnice Blansko byla požádána o pomoc Útulku pro psy Blansko a její vedení se rozhodlo tuto akci podpořit. Od letošního roku totiž v blanenské nemocnici probíhá canisterapie. Ambra i Garia, canisterapeutičtí psi, jsou našim pacientům velmi nápomocni, a tak na oplátku prosba o pomoc pejskům v útulku nemohla zůstat nevyslyšena.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet Města Blansko na rok 2015

zveřejněno: 19.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1912×

Na svém posledním letošním zasedání schválili zastupitelé mj. rozpočet Města Blansko na rok 2015.

Srdce pro Václava Havla v Blansku

zveřejněno: 18.12.2014, ostatní, přečteno: 1542×

I v Blansku dnes v podvečer na náměstí Svobody lidé poskládali srdce ze svíček, aby si připomněli exprezidenta Václava Havla. Připojili se tak k dalším podobným akcím v mnoha městech celé České republiky.

Galerie o vánočních svátcích

zveřejněno: 18.12.2014, kultura, přečteno: 990×

Galerie bude mít 23.12.–.28.12. zavřeno. Otevřeno bude 30.12. od 10:00 do 16:00 hodin a 31.12. od 10:00 do 14:00 hodin. V jiném termínu otevřeno po předchozí telefonické domluvě na tel. 516 415 781.

Změna termínu svozu plastového odpadu

zveřejněno: 17.12.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1061×

Na základě sdělení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se svoz plastů (žluté kontejnery) namísto středy 24.12.2014 uskuteční 25.12.2014 v odpoledních hodinách. Ostatní svozy zůstávají v platnosti.

Pro betlémské světlo na radnici i do kostela

zveřejněno: 17.12.2014, kultura, přečteno: 1639×

Pro mnoho blanenských rodin je neodmyslitelnou součástí vánočních svátků betlémské světlo. Skauti ho budou rozdávat v úterý 23.12. od 11:00 do 21:00 hodin na radnici a na Štědrý den od 9:00 do 12:00 hodin v kostele svatého Martina na Starém Blansku.

Výstavní sezona 2015 v Městské knihovně Blansko

zveřejněno: 16.12.2014, kultura, přečteno: 1017×

Výstavní sezonu 2015 zahájí knihovna 9. ledna výstavou obrazů paní Evy Juračkové.

Výstavní program Galerie města Blanska v roce 2015

zveřejněno: 16.12.2014, kultura, přečteno: 1187×

Plán výstav, workshopů a besed v Galerii města Blanska pro rok 2015.

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

zveřejněno: 15.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 4284×

Mezi návody a radami pro občany odboru vnitřních věcí najdete aktuálně popis postupu při změně trvalého pobytu.

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16

zveřejněno: 15.12.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 2607×

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý dne 3. února 2015 od 14:00 do 17:00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 4. února 2015 od 14:30 do 16:00 hodin.

Upozornění na svoz komunálních odpadů ve svátky 24. a 26.12.2014

zveřejněno: 15.12.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1201×

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů ve středu 24.12. i v pátek 26.12.2014.

Křest Kalendáře 2015 Domova OLGA Blansko

zveřejněno: 14.12.2014, kultura, přečteno: 1170×

Blanenský stacionář pro dospělé spoluobčany s mentálním postižením Domov OLGA vydává pro rok 2015 svůj kalendář. Pokřtí ho v Městské knihovně Blansko.

Městská knihovna Blansko bude o vánočních svátcích uzavřena

zveřejněno: 13.12.2014, ostatní, přečteno: 949×

Přijďte si včas pro čtení na Vánoce. Městská knihovna Blansko bude v období vánočních a novoročních svátků od středy 24.12.2014 do čtvrtka 01.01.2015 uzavřena. Provoz knihovny pro veřejnost bude opět zahájen v pátek 02.01.2015.

Nominujte nejlepší sportovce a trenéry za rok 2014 – termín je do 9. února 2015

zveřejněno: 12.12.2014, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, zprávy z MěÚ, přečteno: 1498×

V blanenském sportovním kalendáři je měsíc prosinec již tradičně vymezený pro přípravu na vyhlášení nejlepších sportovců našeho města. Návrhy na ocenění významných úspěchů dosažených blanenskými sportovci v letošním roce mají možnost podat jak sportovní subjekty působící na území města, tak i sportovci nebo jednotlivci z řad příznivců sportu.

Město získalo ocenění od Elektrowin za třídění elektroodpadu

zveřejněno: 11.12.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1070×

Již podruhé město Blansko dosáhlo nejlepšího výsledku v soutěži měst a obcí ve sběru vyřazených elektrozařízení v kategorii „Nejvyšší naplněnost  Wintejnerů“.

Čištění dešťových vpustí

zveřejněno: 11.12.2014, odbor životního prostředí, zprávy z MěÚ, přečteno: 1101×

V průběhu celého roku 2014 bylo prováděno plošné čištění dešťových vpustí, které se zanášejí splachem inertních posypových materiálů používaných v zimním období a v dalších ročních obdobích splaveninami po vydatnějších deštích.

Telefonní seznam Nemocnice Blansko

zveřejněno: 10.12.2014, ostatní, přečteno: 3227×

Poslední letošní vydání Zpravodaje města Blanska č. 20/2014 přináší mj. aktuální telefonní seznam Nemocnice Blansko. Samostatně je telefonní seznam nemocnice ke stažení zde. Zpravodaj dorazí do schránek ve dnech od 15. do 19. prosince.

Příspěvky z rozpočtu města

zveřejněno: 10.12.2014, finanční odbor, zprávy z MěÚ, přečteno: 1408×

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2015 je stanoven do 31.01.2015.

V knihovně pokřtili novou publikaci z edice KráLiK

zveřejněno: 09.12.2014, kultura, přečteno: 1270×

Edice regionální literatury KráLiK se zaměřuje na místní témata. V nové knize na život ve Žlebu, jak se dříve říkalo části města, kterou nyní známe pod názvem ulice Gellhornova, vzpomíná pan Luděk Půlpitel.

Oblastní charita ruší některé služby

zveřejněno: 09.12.2014, ostatní, přečteno: 1546×

Přechod financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje a také ukončení čerpání finančních prostředků z Evropských fondů na vybrané služby sociální prevence nese s sebou optimalizaci poskytovaných služeb, což v některých případech znamená jejich zrušení.

Město hledá koncepční řešení stavebních úprav středu Blanska

zveřejněno: 08.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1199×

Zástupci města Blanska jednali s architektem Habinou o východiscích pro zpracování studie úprav prostoru, který vznikne v centru města po odstranění hotelu Dukla.

Vánoční strom letos poprvé zůstane nazdobený až k zemi

zveřejněno: 08.12.2014, ostatní, přečteno: 1439×

Vánoční strom byl každoročně ozdobený až k zemi jen v den jeho slavnostního rozsvícení. Pak byly ozdoby vyzdviženy do asi dvou metrů a takhle zůstal až do Tří králů. Jenže vypadal jako polonahý.

Výsledky volejbalové mládeže

zveřejněno: 07.12.2014, sport, přečteno: 1850×

V měsíci listopadu se konaly v rámci Jihomoravského volejbalového svazu volejbalové turnaje, kterých se zúčastnili hráči a hráčky oddílu ASK Blansko.

Rekordní lavina zájmu o baseball

zveřejněno: 07.12.2014, sport, přečteno: 1390×

V dnešní přetechnizované době, plné elektronických lákadel se řada sportovních klubů potýká s nedostatkem dětí. Opačné starosti musí ale řešit TJ Olympia Blansko, specializovaná na baseball a jeho dívčí odnož softball.

V Nemocnici Blansko došlo k další etapě rozšíření wi-fi pokrytí

zveřejněno: 06.12.2014, ostatní, přečteno: 1164×

Nemocnice Blansko umožnila návštěvníkům již v říjnu roku 2012 možnost bezplatného připojení k bezdrátovému internetu (wi-fi).

Pozvánka na výstavu Igora Korpaczewského

zveřejněno: 06.12.2014, kultura, přečteno: 1158×

V sobotu proběhla v Galerii města Blanska vernisáž výstavy Igora Korpaczewského pod názvem KW + Q: Kapitoly, bohužel v nepřítomnosti autora samotného. Tato výstava není na jedno jediné téma, představí však práce ze tří tematických okruhů.

Umělecké ztvárnění císaře Josefa II. v litině

zveřejněno: 05.12.2014, historie, přečteno: 2067×

Osvícený císař Josef II., který vládl v českých zemích v letech 1780 až 1790, je v umění jedním z nejvíce ztvárňovaných postav habsbursko-lotrinského rodu. Jeho popularita samozřejmě pramenila s vydáním tzv. tolerančního patentu a patentu o zrušení nevolnictví z roku 1781. Neméně důležité byly i další jeho reformy.

Pozvánka na výstavu: Sešívaná poezie aneb Záplata kam se podíváš

zveřejněno: 05.12.2014, kultura, přečteno: 1329×

Patchwork je považován běžným obdivovatelem za sešívání čtverečků a jiných tvarů za vzniku deky nebo polštáře. S obrovským údivem zjišťujeme, že patchwork může být součást uměleckého díla, kdy výtvarnice místo štětce a barev použije textilní materiály.

Kino Blansko má nové plátno

zveřejněno: 05.12.2014, ostatní, přečteno: 1895×

Výměna proběhla v listopadu tohoto roku. Nové plátno poskytne kvalitnější a kontrastnější obraz.

Při nákupu vyžadujte vždy doklad

zveřejněno: 05.12.2014, odbor Obecní živnostenský úřad, zprávy z MěÚ, přečteno: 1266×

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky a s tím spojenými vánočními nákupy, na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních pracovníků OŽÚ Blansko opětovně upozorňujeme zákazníky, aby při uskutečňování nákupů vždy sami vyžadovali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o poskytnutí služby.

Cena Jihomoravského kraje pro Jaroslava Martináska

zveřejněno: 04.12.2014, kultura, přečteno: 1358×

První prosincové úterý letošního roku byly na zámku v Mikulově uděleny Ceny Jihomoravského kraje 2014 významným osobnostem kulturního i společenského života. K oceněným významným osobnostem Jihomoravského kraje se letos přidal i hudebník, učitel hudby, umělecký vedoucí komorního orchestru Musica Nova a dlouholetý sbormistr Smíšeného pěveckého sboru Rastislav Blansko pan Jaroslav Martinásek.

Provozní doba MěÚ Blansko a informační kanceláře v závěru roku 2014

zveřejněno: 04.12.2014, odbor kancelář tajemníka, zprávy z MěÚ, přečteno: 1273×

Přehled otvíracích hodin Městského úřadu Blansko a informační kanceláře pro veřejnost v období vánočních svátků a na konci roku.

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva

zveřejněno: 04.12.2014, oddělení sekretariát starosty, zprávy z MěÚ, přečteno: 1074×

Druhé zasedání Zastupitelstva města Blanska v novém volebním období se uskuteční v úterý 16.12.2014 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.

Práce na ZŠ Salmově, v souvislosti s revitalizací budov, byly ukončeny

zveřejněno: 03.12.2014, ostatní, přečteno: 1867×

Slavnostním přestřižením pásky byla ve středu 3. prosince předána k užívání nově zrekonstruovaná budova ZŠ Salmovy. Nejmladší škola ve městě se dočkala revitalizace za účelem snížení energetické náročnosti. Město Blansko, které je jejím zřizovatelem, uspělo se svou žádostí o dotaci v rámci operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady se pohybují okolo 23 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč je dotace z OPŽP.

Malovaly na hedvábí. Teď své výtvory vystavují a nabízí k prodeji

zveřejněno: 03.12.2014, kultura, přečteno: 1113×

Prodejní výstava malovaného hedvábí z rukou členek kroužku při Klubu důchodců v Blansku je k vidění v tamní klubovně. Výstava potrvá do 5. prosince.

Uzavírka na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka skončila

zveřejněno: 03.12.2014, ostatní, přečteno: 1581×

Sportovní ostrov je ode dneška opět přístupný přes most u lázní. A to jak pro pěší, tak i pro vozidla. Slavnostní otevření se uskutečnilo v úterý 2. prosince odpoledne.

Vánoční výstava toho nabízí mnoho [fotografie]

zveřejněno: 03.12.2014, kultura, přečteno: 1230×

Tradiční vánoční výstava se koná v Dělnickém domě. Zabírá dva sály a halu a návštěvníkům nabízí kromě vánočního zboží také workshopy, ukázky řemesel, výstavy betlémů a obrazů, ukázky vánočních prostírání či nabídku punčů.

Cesty za poznáním: Kde domov můj…

zveřejněno: 03.12.2014, kultura, přečteno: 990×

Před 180 lety 21.12.1834 byla poprvé uvedena divadelní hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. A tímto datem začíná i cesta jedné písně, která se nakonec stala českou státní hymnou.

Nemocnice Blansko obhájila úspěšně kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

zveřejněno: 02.12.2014, ostatní, přečteno: 928×

Ve dnech 29. a 30. října 2014 proběhlo v Nemocnici Blansko úspěšné akreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Spojenou akreditační komisí, o.p.s., v čele s ředitelem společnosti MUDr. Davidem Marxem, Ph.D. Šetření prováděli tři externí auditoři v zastoupení profese lékař, sestra a odborník na provozně-technickou oblast.

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

zveřejněno: 02.12.2014, odbor sociálních věcí, zprávy z MěÚ, přečteno: 2812×

Stále se zvyšuje počet lidí s alergickými projevy po konzumaci potravin. Některé látky obsažené v potravinách mohou mít pro zdraví člověka zcela fatální následky. O přítomnosti alergenů by měli být informování vedle odborníků a kontrolních orgánů především jejich spotřebitelé.

Prezident republiky Miloš Zeman zavítal do Blanska

zveřejněno: 01.12.2014, ostatní, přečteno: 3710×

V pondělí 1. prosince 2014 v odpoledních hodinách navštívil naše město prezident republiky Miloš Zeman. Kromě plánované prohlídky podniku ČKD a návštěvy blanenského městského úřadu proběhlo především setkání hlavy státu s občany v Kině Blansko.

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch pro město Blansko i jeho městské části

zveřejněno: 01.12.2014, odbor komunální údržby, zprávy z MěÚ, přečteno: 1345×

Platný plán zimní údržby komunikacíchodníků je uveřejněn včetně map na stránkách odboru komunální údržby.

Setkání s prezidentem se přesouvá z náměstí do Kina Blansko

zveřejněno: 01.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1548×

Vzhledem k nepříznivému počasí se prezident republiky Miloš Zeman setká s občany v Kině Blansko. Čas zůstává stejný, setkání začíná v 17:25 hodin, jak bylo již dříve oznámeno.

Začne postupná výměna svítidel veřejného osvětlení

zveřejněno: 01.12.2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 1381×

Město Blansko se rozhodlo, že začne provádět obnovu starých svítidel veřejného osvětlení. Nahrazována budou převážně ta svítidla, která jsou již vzhledem ke svému stáří méně účinná. Nově budou instalována svítidla s elektronickým předřadníkem a úspornější výbojkou, takže dojde i k úspoře elektrické energie.

Zubní pohotovost v prosinci 2014

zveřejněno: 01.12.2014, ostatní, přečteno: 1525×

Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.