Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva

4. prosince 2014, zprávy z MěÚ, přečteno: 2139×

Druhé zasedání Zastupitelstva města Blanska v novém volebním období se uskuteční v úterý 16.12.2014 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti budovy MěÚ, nám. Republiky 1 v Blansku. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

1. Zahájení
2. Složení slibu
3. Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva města
4. Prodej pozemků
5. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
6. Výkup pozemků
7. Výkup inženýrských sítí
8. Průmyslová zóna Blansko
9. Prodej volných bytů
10. Prodej rekreačního areálu s turistickou ubytovnou
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
12. Žádost o schválení zřízení předkupního práva k nemovitým věcem
13. Rozpočtová opatření
14. Návrh rozpočtu na rok 2015
15. Výsledky místního referenda o dalším osudu hotelu Dukla
16. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva
17. Návrh nové směrnice Výbory Zastupitelstva města Blansko
18. Výbory Zastupitelstva města Blansko
19. Ústní informace o situaci ve “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
20. Interpelace