Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti

19. ledna 2015, ostatní, přečteno: 2558×

Filmový kroužek při ZŠ Blansko, Erbenova 13 vstoupil do další, již 10. sezony své činnosti. Bilance natočených filmů od roku 2005, kdy kroužek oficiálně vznikl, je úctyhodná. Celkem 21 dětských autorů a 33 filmů (ať už šlo o filmy hrané, dokumenty, reportáže nebo filmy animované), které získaly dohromady 104 různých ocenění! V každém roce se kroužek a jeho autoři prezentují na různých soutěžích amatérských filmařů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

O historii filmového kroužku, o jeho práci a především také o vynikajících výsledcích v řadě soutěží amatérských filmů si povídám s Mgr. Jaroslavem Cinklem, vedoucím kroužku:

Pane magistře, jak vlastně vznikl nápad věnovat se filmování na základní škole?
Na počátku byla snaha zachytit okem kamery neuvěřitelné množství akcí, které se ve škole odehrávají během školního roku. Od chvíle, kdy jsme si pořídili ve škole videokameru, byla natočena celá řada dokumentů, které nyní obsahuje školní videokronika. Jsou v ní záznamy již od roku 1998. Jde o různé sportovní akce, výměnné pobyty v zahraničí, besídky žáků apod.  V současné době jde již o samozřejmou součást skoro všech akcí pořádaných školou. Na prvním i na druhém stupni mají vyučující k dispozici po dvou videokamerách. V natáčení se učitelé střídají, některé akce pak svěřují k natočení členům filmového kroužku.

Jaká je historie prvního filmu, který byl na Vaší škole natočen?
Úplně první hraný snímek vznikl tak trochu neplánovaně. Natočili si jej žáci v hodině občanské výchovy v 6. třídě. Probírali tehdy téma ‚Kultura‘, a protože ve třídě bylo plno tvůrčích a pro dramatické umění zapálených žáků, následoval čin. První školní hraný snímek se jmenoval Muž v salonu 6. B. Obsahoval hříčku se změnou podoby žáka, kterému omylem dají v kosmetickém salonu na obličej špatnou kosmetickou masku. Tentýž snímek se stejným námětem natočili jako ‚remake‘ stejní herci ještě o tři roky později, když v 9. třídě opouštěli školu.

Zmínil jste, že natáčíte nejen hrané filmy, ale např. i dokumentární snímky. Můžete představit některý z nich?
V období, ve kterém se dokumentovaly převážně velké školní akce, vznikl jeden z našich nejvýznamnějších záznamů, kterým byl Sport meeting – záznam z projektu Comenius, jehož se zúčastnili v Blansku žáci ze sedmi účastnických zemí. Na natáčení se tehdy podílelo více žáků školy pod vedením učitele informatiky. Dalším z takových dokumentů byl např. záznam pobytu školního florbalového družstva na Mistrovství republiky ve florbalu.

Richard Skoták přebírá cenu za svůj film
Richard Skoták přebírá cenu za svůj film na Malém festivalu mladé filmové tvorby v Brně. Foto: archiv ZŠ Erbenova, Blansko

Velký úspěch sklidil snímek Tři zázračné věci z roku 2005, který byl oceněn nejen odbornou porotou, ale i příznivým ohlasem z řad diváků. Jeho tvůrci za něj získali také Českého lvíčka. Můžete nám tento film přiblížit?
Šlo o pohádku Vítka Šarouna a jeho třídy, který nastoupil na scénu v roce 2003. Pohádka byla celým tvůrčím týmem skvěle připravena a začala se natáčet ve velkém stylu. Podařilo se točit v historických interiérech blanenského zámku, v zámeckém parku v Rájci-Jestřebí, v restauraci, ve skateparku. Vrcholem pak bylo natáčení velkolepé hostiny, při které se stoly prohýbaly pod množstvím lahůdek a která byla zároveň jakousi odměnou žákům za práci na filmu. Na záběrech hostiny se objevuje i hip-hopové vystoupení, ke kterému hrál profesionální DJ. To už vstoupili do hry také sponzoři, které zčásti zajistili sami žáci. Díky sponzorům se pak výsledný středometrážní film mohl také v březnu 2005 promítat v městském kině na velkém plátně z kvalitního digitálního projektoru. K tomu byla také připravena reklamní kampaň včetně tisku velkých filmových plakátů, speciální předpremiéry filmu pro pozvané novináře s tiskovou konferencí tvůrců. Ve dvou představeních potom vidělo v blanenském kině pohádku více než tisíc diváků, převážně rodičů s dětmi a žáků blanenských škol.

Jak takový úspěch ovlivnil další činnost kroužku?
Znamenal jediné – příval nových námětů, scénářů, větší zájem o práci v kroužku. Hlásili se noví herci a herečky. Tým členů filmového kroužku při natáčení pohádky získal mnoho zkušeností a ze zájemců o spolupráci si mohl vybírat.

Jakou roli máte jako vedoucí kroužku Vy sám? Jak vlastně vypadá realizace některého z Vašich snímků?
V práci vedoucího zájmového útvaru – filmového kroužku – je nejdůležitější dramaturgická práce při přípravě toho, co se bude se žáky natáčet. Děti totiž nemají většinou představu o možnostech natáčení filmů v neprofesionálních podmínkách. Nosí náměty, které by k realizaci potřebovaly několikamiliónové rozpočty nebo náměty, které by možná krátkodobě zaujaly je samotné, ale trvalejší hodnotu by natočený film neměl. Vždy chvíli trvá, než v diskuzích na úvodních schůzkách najdeme ten správný námět, který bude možné realizovat. Jakmile je námět nalezen, začínají další etapy realizace snímku: výběr členů
filmového štábu, který je pro každý film zvlášť sestaven, rozdělení funkcí ve štábu (režie, kamera, střih, zvuk a další funkce), příprava rekvizit, vlastní natáčení a střih. Hotový film nejdříve předvedeme spolužákům ve škole a potom jej vyšleme (pokud se podle našeho názoru vydařil) na cestu po soutěžních filmových přehlídkách.

Vyrostly z Vašich svěřenců osobnosti, které se třeba věnují filmové tvorbě i nadále?
Už jsem zmínil jméno Vítka Šarouna, ten je bezpochyby zcela nejúspěšnějším členem našeho kroužku. Po maturitě nastoupil ke studiu filmové režie na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Určitě nesmím zapomenout ani na velmi nadaného Filipa Kubíka a z nově nastupující generace je to pak velmi úspěšná Kamila Chlupová. Právě po odchodu Vítka a Filipa na střední školu došlo k určitému útlumu. Novým členům kroužku se však postupně podařilo navázat na úspěšnou tradici předchozí generace, kdy se do práce zapojili především žáci 6. ročníku.

Nejmladší generace filmového kroužku v akci
Nejmladší generace filmového kroužku v akci. Foto: archiv ZŠ Erbenova, Blansko.

Filmový kroužek se stal v minulých letech spolupořadatelem soutěže Zlaté slunce společně s KSMB. Letos dojde k určitým změnám. O jaké změny půjde?
V Blansku probíhalo tradičně krajské kolo celostátní soutěže mladých filmařů. Tato akce byla vždy na vysoké úrovni a lidé naše pořadatelské schopnosti v předchozích pěti letech také dokázali ocenit. Letos budeme tudíž jediným pořadatelem, a to kola celostátního, které se do Blanska přesunulo z Ústí nad Orlicí. Je to pro nás výzva, na kterou jsme určitě připraveni. Výhledově bychom si troufli i na pořadatelství mezinárodního festivalu UNICA. To je ale ještě v jednání.

Na závěr Vás prosím o shrnutí, jaká je náplň práce v kroužku, jaké vybavení máte k dispozici a jaké jsou podmínky členství v něm?
Členy kroužku jsou žáci 4.-9. ročníku. Učí se základům práce s kamerou, základům střihu filmu na PC, jak používat zvuk a hudbu ve filmu. Seznamují se s prací filmového štábu, učí se jak napsat scénář a jak organizovat natáčení filmu. Máme tři digitální videokamery, notebook pro střih videa, směrový mikrofon Rode, zelenou stěnu pro klíčování, stativy, LED světla a další. Členy kroužku se mohou stát výhradně žáci naší školy po úhradě členského poplatku. Scházíme se nepravidelně podle potřeby při natáčení jednotlivých filmů. Každý zájemce o práci v kroužku je samozřejmě vítán.

Za rozhovor poděkovala a úspěch v další práci s dětmi popřála Jana Franchi