Informace o podmínkách příležitostného prodeje lihovin na kulturních a sportovních akcích a podmínkách pěstitelského pálení

24. února 2015, ostatní, přečteno: 2411×

HZS JMK ve spolupráci s KrÚ JMK a Celním úřadem pro Jihomoravský kraj informuje veřejnost o podmínkách příležitostného prodeje lihovin na kulturních a sportovních akcích a podmínkách pěstitelského pálení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dle § 133 odst. 4 zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat.

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin


Informace pro pěstitele – zdanění vyrobeného destilátu dle zákona č.61/1997 SB., o lihu.

Informace pro pěstitele