Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Na Obůrce proběhla valná hromada SDH okrsku Blansko

15. února 2015, ostatní, přečteno: 1844×

V sobotu 31. ledna se sjeli zástupci dobrovolných hasičských sborů okrsku Blansko na Obůrku, kde v místní společenské budově zvané „Veranda“ proběhla okrsková valná hromada, po pěti letech opět volební.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Důležitost jednání potvrdili i přítomní hosté, bratr František Kuchař z Rájce-Jestřebí za výkonný výbor OSH v Blansku, senátor za blanenskou oblast Jozef Regec, za město Blansko byl přítomen vedoucí odboru hospodářské správy Ing. Miroslav Peterka a za občanskou aktivitu Obůrka pan Ivo Durník. Nechybělo 23 delegátů z 6 sborů, dva sbory své delegáty nevyslaly a nemají ani své zástupce v novém výboru okrsku.

V hlavní zprávě starosty okrsku bratra Milana Křivánka z Olešné zazněla připomínka 150. výročí založení dobrovolného hasičstva v českých zemích, při jehož příležitosti bylo konáno mnoho vzpomínkových akcí. Od 1. ledna 2014 nabyla účinnost také novela zákona o pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla, která mimo jiné zavedla hasiči tolik očekávaný fond zábrany škod, ze kterého se bude financovat i pořízení techniky nebo věcných prostředků hasičů. K rozdělení ročního výnosu byla stanovena komise, která rozhodla, že pro rok 2015 budou dotovanou oblastí pouze hasičské cisterny. 66 milionů korun bude stačit asi pro 35 jednotek SDH obcí. Obnova techniky z těchto zdrojů by při současném nastoleném trendu postihla všechny sbory jednou za 50 let.

Společnými akcemi pro všechny sbory okrsku bylo teoretické školení členů zásahových jednotek na Klepačově, praktický nácvik mezních situací formou soutěže po jednotky SDH, které se konalo na Olešné, soutěž žen a mužů v požárním sportu, pomoc zástupců sborů při organizaci Půlmaratonu Moravským krasem a v oblasti kulturní je připravován 1. Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko, jehož pořadatelství se ujali hasiči z Obůrky, Olešné a Spešova.

Uznání a poděkování si zaslouží ti, kteří se starají ve sborech o mladé hasiče. Je to práce časově a materiálově náročná, ale její vliv na budoucnost sborů je rozhodující. Tři sbory mají svá družstva zařazena do celoroční hry Plamen. Je to SDH Dolní Lhota, SDH Olešná a SDH Těchov.Tyto sbory také uspořádaly společné třídenní soustředění žáků s hasičskou tematikou v prostorách tábora v Újezdu u Černé Hory.

Během roku došlo také k dalšímu vylepšení vybavenosti jednotek i zlepšení úrovně hasičských zbrojnic z rozpočtu města Blanska a dotace z Jihomoravského kraje. Postupně jsou ve zbrojnicích vyměňována nevyhovující okna, vjezdová vrata, je zaváděna voda a budováno sociální zařízení. Starosta okrsku poděkoval za finanční přispění i za dobrou spolupráci s městským úřadem.

Kromě svého hlavního poslání v oblasti výcviku a prevence však hasiči fungují v městských částech mnohdy jako jediní pořadatelé akcí společenských, kulturních i sportovních. Sbírají železný šrot, starý papír, vysloužilé elektrické spotřebiče, sází lesní stromky. Hasiči mají dle průzkumů veřejného mínění dlouhodobě největší renomé. Je třeba si tohoto ocenění vážit a udržet je.

V další části jednotliví zástupci seznámili podrobněji ostatní s činností svého sboru a zásahové jednotky: Na Obůrce vzniklo historicky první soutěžní družstvo žen, hasiči uspořádali mnoho akcí pro mládež i spoluobčany. Jednotka se zúčastnila hašení velkého lesního požáru za účasti 14 jednotek. Dění u spešovských hasičů se soustředilo kolem stavby nové hasičské zbrojnice. Uspořádali místní ples a mnoho další akcí a ukázek. Zúčastnili se soutěží v útoku z požárních vozíků. V Těchově se podařila po dlouhé době zrekonstruovat požární nádrž. Pravidelným výsledkům z požárních soutěží vévodí vítězství družstva žen v okresním kole a 2. místo v kole krajském. Pracují s 32 žáky a 4 dorostenci. Jednotka se podílela na hašení dvou velkých lesních požárů za účasti 14 a 10 jednotek. Na Olešné se věnují mládeži, zvítězili v okrskovém kole soutěže v požárním sportu v kategorii mužů a zásahová jednotka zvítězila v soutěži „Je lepší jednou vidět, než třikrát číst“, pořádané také na Olešné. Uspořádali místní ples, Vatru vítězství, Mikulášskou nadílku s výletem do jeskyně Výpustek a další akce pro veřejnost. Také na Klepačově hasiči nezahálejí. Spolupracují s KSMB, oblastní jednotkou humanitární pomoci Velan, se skautským oddílem a Technickým muzeem v Brně. Mají mnoho požárních dozorů, technických zásahů a ukázek. Účastní se akcí jako je Den země, Bambiriáda a mnoha dalších. V Dolní Lhotě se pak hasiči těší na dokončení všestranného sportovního areálu, kde také bude dráha pro požární sport. Pracují s 29 dětmi. Sbírali železný šrot, uspořádali Pálení čarodějnic, Partyzánskou stezku, Martinskou zábavu.

Celkově lze říci, že okrsek je rozdělen na dvě části. V jedné jsou sbory, které dělají hodně záslužné, prospěšné a propagační práce a zviditelňují blanenský okrsek. Na druhé straně jsou dva sbory, které celkovou práci okrsku jako celku znehodnocují, protože jejich příspěvek do společné práce je minimální, nebo téměř žádný.

Po celkovém zhodnocení činnosti a diskuzi, v které zaznělo hlavně poděkování hostů za práci v uplynulém období, následovala volba nového výboru, v kterém jsou zastoupeni funkcionáři 6 sborů z osmi. Post starosty okrsku obhájil bratr Milan Křivánek z Olešné a ve funkci velitele zůstává bratr Jaroslav Procházka ze Spešova. I téměř shodné rozložení dalších funkcí dává záruku, že práce těch, kteří něco dělat chtějí, bude alespoň na takové úrovni jako v uplynulém pětiletém období.

Pavel Bezděk
člen výboru hasičů okrsku Blansko

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese