Nový česko-ruský projekt Gymnázia Blansko: „Saljut 1945 aneb Když v Blansku končila válka…“

16. května 2015, ostatní, přečteno: 2243×

Celý letošní rok se koná řada akcí vztahujících se k 70. výročí konce druhé světové války. K připomínce této významné události se připojilo i Gymnázium Blansko. V rámci dotačního programu „Do světa 2015“ vyhlašovaného Jihomoravským krajem připravilo projekt s názvem Saljut 1945.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projekt Saljut 1945 navazuje na předchozí úspěšné projekty Gymnázia Blansko – Expedici kostelík 2012, která zmapovala historii této výjimečné blanenské sakrální památky, prezentaci Cesta v prostoru a čase, jež přiblížila osudy blanenských vojáků Československých legií ve Francii za první světové války, a především na úspěšnou cestu blanenských gymnazistů do partnerského Siverského gymnázia v Leningradské oblasti Ruské federace v září 2014.

v petrohradském obchodě se suvenýry
V petrohradském obchodě se suvenýry. Foto: archiv autora

Na projektu Saljut 1945 budou pracovat studenti ruského jazyka se zájmem o moderní dějiny svého regionu. Jejich cílem je prostřednictvím pátrání v archivech i dostupné literatuře a rozhovorů s pamětníky získat co nejvíce faktografických informací o osvobozování blanenského regionu na jaře 1945. Mladí badatelé se zaměří na osudy konkrétních ruských vojáků a partyzánů, kteří se podíleli na osvobozování Blanenska. Získané údaje přeloží do ruštiny a během své cesty do Ruska v září 2015 s nimi seznámí žáky a učitele partnerské ruské školy. Siverští budou pátrat po účastnících osvobozování Československa z jejich kraje.

Hlavní náplní pobytu studentů a učitelů Gymnázia Blansko na Siverském gymnáziu bude v rámci pracovních setkání vytvořit jednu společnou prezentaci, která bude shrnovat poznatky o osvobozování Blanska získané jak českou, tak ruskou stranou. S touto soubornou prezentací bude následně, na podzim 2015, moderní IT formou i klasickými informačními panely a přednáškou seznámena široká blanenská veřejnost.

Studenti Gymnázia Blansko, kteří se budou na výše uvedeném projektu vedeném PhDr. Danou Fránkovou podílet, si osvojí nejenom zásady dějepisné badatelské práce, ale při pobytu v Rusku zdokonalí své jazykové a komunikační dovednosti, seznámí se s památkami a kulturním životem severoruských měst Gatčina a Sankt Petěrburg, budou pracovat s moderními technologiemi a v neposlední řadě se naučí předstoupit s výsledky svých výzkumů před publikum.

Mgr. Stanislav Hrnčíř
Gymnázium Blansko