Osm nejlepších absolventů základních škol bylo oceněno na blanenském zámku

10. června 2015, ostatní, přečteno: 3294×

Ve čtvrtek 4. června přijal starosta města Ivo Polák společně s místostarostou Jiřím Crhou nejlepší žáky za rok 2014/2015 z 9. tříd blanenských základních škol.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ivo Polák u této příležitosti připomněl výrazné úspěchy v oblasti výchovně-vzdělávací práce, jichž dosahují všechny z blanenských základních škol. „Můžete být hrdí na to, že jste jejich absolventy, hrdí jsou bezpochyby také vaši pedagogové a samozřejmě i vaši rodiče. Já mohu jen dodat, že čest děláte i svému městu, které svou prací skvěle reprezentujete, za což vám patří velký dík."

Úspěchy při studiu na středních školách i v dalším životě oceněným žákům pak popřál i Jiří Crha: „Dobré vzdělání je jedním z předpokladů jak se v budoucnu dobře uplatnit. Přeji vám, aby vaše další studium přinášelo radost nejen vám, ale i vaším nejbližším.“

Přijetí nejlepších žáků 2015

Jako nejlepší žáci Základní školy TGM, Blansko byli vybráni:

ZUZANA VEČEŘOVÁ
Po celou dobu školní docházky měla vynikající prospěch s vyznamenáním. K práci přistupuje samostatně a spolehlivě, je cílevědomá, zodpovědná a ctižádostivá. K jejím oblíbeným předmětům patří anglický a francouzský jazyk, tělesná výchova, zeměpis a dějepis. Ráda recituje, pravidelně se zúčastňovala recitačních a výtvarných soutěží. Školu úspěšně reprezentovala ve sportovních utkáních, nejlepších výsledků pak dosahovala v míčových sportech a v atletice. Po ukončení základní školy bude studovat na Gymnáziu v Blansku.

ROBIN DURNÍK
Po celou dobu plnění povinné školní docházky dosahuje vynikajících studijních výsledků. Je svědomitý, samostatný, pečlivý, spolehlivý a zdravě ctižádostivý. Má zájem o probírané učivo a své znalosti dokáže velmi dobře propojovat. Je všestranně nadaným žákem, své vědomosti dokázal uplatnit v řadě různých soutěží. Školu reprezentoval v dějepisné olympiádě, v konverzaci v anglickém jazyce, stal se také úspěšným řešitelem Bobříka informatiky a zapojoval se do různých školních projektů. V dalším studiu bude pokračovat na Gymnáziu Křenová v Brně.

ZDISLAVA SEDLÁKOVÁ
Od první třídy měla vynikající studijní výsledky s průměrem 1,00. K práci přistupuje velmi zodpovědně, je spolehlivá, pečlivá a cílevědomá. K jejím oblíbeným předmětům patří německý jazyk, chemie a dějepis. Svůj zájem o přírodní vědy také několikrát prokázala účastí v soutěži Přírodovědný klokan. Školu rovněž reprezentovala ve sportovních utkáních, nejlepších výsledků dosahovala zejména v atletice. Několik let také zpívá ve školním sboru. Zdislava úspěšně složila přijímací zkoušky na Střední zdravotní školu a Vyšší odbornou školu zdravotní v Brně, obor laboratorní asistent.

ZŠ a MŠ na Salmově ulici v Blansku jako nejlepší žáky své školy vyhodnotila:

PETR JURAČKA
Petr během celé školní docházky dosahoval vynikajících výsledků a vždy prospíval s vyznamenáním. Učarovala mu především historie, které věnuje velkou část svého volného času. Školu úspěšně reprezentoval v rámci dějepisné olympiády. Účastnil se i projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji na Gymnáziu v Blansku. Důležitá a nezastupitelná byla však i jeho práce v žákovském parlamentu. Od září zahájí studium na Gymnáziu Blansko.

JANA TESAŘOVÁ
Jana je studentka s vynikajícím prospěchem. Reprezentovala školu ve sportovních soutěžích, ale také v olympiádě z českého jazyka, literární soutěži, v konverzaci z anglického jazyka. Byla rovněž členkou týmu zapojeného do dlouhodobého přírodovědného projektu, ve kterém dosáhli velmi dobrých výsledků. Reprezentovala také Jihomoravský kraj v olympiádě dětí a mládeže. Po ukončení základní školy se rozhodla studovat na Gymnáziu Rájec-Jestřebí.

JIŘÍ DOHNALÍK
Třetím rokem zastupuje třídu v žákovském parlamentu školy, aktivně se podílí na projektu Spolužáci a kamarádi a při přípravě různých akcí pro mladší žáky. Během školní docházky se zúčastnil olympiády v českém jazyce, dějepisu, v konverzační soutěži v anglickém jazyce. Svou školu reprezentoval také ve sportovních soutěžích, zejména v přespolním běhu, Poháru rozhlasu a v košíkové. Je členem vodní záchranné služby. Po ukončení základní školy bude studovat Pedagogické lyceum na Střední pedagogické škole v Boskovicích.

Přijetí nejlepších žáků 2015

Ocenění nejlepší žákyně ZŠ a MŠ Dvorská 26, Blansko získala:

LUCIE KLIMEŠOVÁ
Celou školní docházku na základní škole dosahovala vynikajících studijních výsledků. Úspěšně reprezentovala školu v různých soutěžích a olympiádách, kde se účastnila převážně okresních kol, ve kterých obsazovala přední místa. Zúčastnila se také dopravní soutěže mladých cyklistů. Lucka je také každoročně oceňována za vzorné chování, pomoc při organizaci různých školních akcí jako např. Dne otevřených dveří, Mikulášské besídky apod. Spolužákům pomáhá s doučováním matematiky a fyziky.

Nejlepším žákem Základní školy Blansko, Erbenova se stal:

JAN HŘEBÍČEK
Po celou dobu školní docházky na základní škole dosahuje vynikajících studijních výsledků. Od první třídy prospívá se samými jedničkami. Aktivně se zapojuje do práce pro třídu a do činnosti žákovské samosprávy. Pomáhá při přípravě a organizaci školních akcí. Účastnil se olympiád v anglickém a českém jazyce, v letošním roce získal 3. místo v okresním kole soutěže v anglickém jazyce. Školu však reprezentoval také v atletických soutěžích. Své jazykové znalosti a komunikativní dovednosti pak uplatnil při přípravě mezinárodního projektu Comenius a v průběhu zahraničních pobytů v Německu a Rakousku. V příštím roce začne studovat na Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí.

red