Dům dětí a mládeže Blansko úspěšně pokračuje v projektu mezinárodní výměny mládeže

15. července 2015, ostatní, přečteno: 2727×

Starosta města Blanska Ivo Polák přivítal v úterý 14. července na radnici děti z francouzského partnerského města Bouloc. Ty sem přijely na výměnný pobyt s partnerskou organizací Domem dětí a mládeže na ulici Údolní.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ve dnech 13.–17.07.2015 probíhá v Domě dětí a mládeže Blansko příměstský tábor za účasti 13 mladých lidí z francouzského města Bouloc. Právě Bouloc je partnerským městem Blanska.

přivítání na radnici

Tábor tak navázal na ten loňský, pilotní, který mohl být realizován díky finanční podpoře města Blanska, organizačním a vyjednávacím schopnostem paní Ivy Kratochvílové z Informační kanceláře Blanka a ředitele SŠ TEGA Blansko Ing. Pavla Čípka, který poskytl ubytovací prostory. Naším francouzským partnerem se stala boulocká organizace CAJ, která svým zaměřením činnosti odpovídá přesně oblasti volného času dětí a mládeže, stejně jako v Blansku působí Dům dětí a mládeže. Díky výše zmíněným subjektům se také podařilo zorganizovat letošní březnový pobyt našich dětí v italském Scandianu.

Dům dětí a mládeže pokračuje v projektu Mezinárodní výměny dětí a mládeže letošním příměstským táborem, tradičně zaměřeným na smysluplné využití volného času. Naši staronoví přátelé z Francie si společně s našimi českými dětmi užívají program, který zahrnuje výtvarné, turistické, sportovní a kulturní aktivity. Díky přízni starosty města Blanska Mgr. Ivo Poláka byli účastníci tábora oficiálně přijati představiteli města v prostorách radnice.

přivítání na radnici

Celý řetězec výměn přivede české děti koncem července do Boulocu, kde se pro letošní rok uzavře. Rádi bychom touto cestou poděkovali dalšímu významnému partnerovi – blanenské firmě ISAN, která Dům dětí a mládeže Blansko v tomto projektu také významně podpořila.

Tímto článkem všem, chceme za naše i francouzské děti poděkovat a velmi si přejeme, aby bylo v budoucnu možné, využít prostředky EU z programu Erasmus+ pro pokračování mezinárodních výměn v oblasti volného času dětí a mládeže. Projekt je nachystán k podání a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat v následujícím roce trojitým výměnným pobytem mládeže z Česka, Francie a nově Itálie. V horizontu tří let bychom rádi přizvali partnery ze Švédska a Španělska.

Fotky a další informace ohledně mezinárodní výměny mládeže lze vidět na webových stránkách DDM Blansko www.ddmblansko.cz a na facebooku DDM Blansko.

Všechny zájemce o tuto aktivitu rádi přivítáme v DDM Blansko, Údolní 2 nebo se lze přihlásit přímo na adrese jkostka@ddmblansko.cz.

Bc. Blanka Kostková
ředitelka DDM Blansko