Ohňostroje v Blansku

7. července 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 4465×

V poslední době se rozšířilo odpalování ohňostrojů na různých převážně soukromých akcích. Najde se spoustu příznivců této zábavy, ale i množství lidí, kterým tento druh zábavy vadí. Zejména tehdy, pokud se to děje po 22. hodině, kdy veškeré hlučné činnosti ve venkovním prostoru lze hodnotit jako porušování nočního klidu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Je nutné říci, že pořádání ohňostroje nepodléhá žádnému schvalovacímu, povolovacímu nebo oznamovacímu režimu vyjma profesionálních ohňostrojů, které musí odpalovat držitel oprávnění odpalovače ohňostrojů, a řídit se při tom Vyhláškou o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky (123/2014 Sb.).

Přestože městský úřad nemá žádné schvalovací kompetence k pořádání ohňostrojů, snaží se apelovat na pořadatele akcí, při kterých by mohlo docházet k odpalování ohňostrojů, aby se tato činnost odehrála do 22. hodiny, a nedocházelo tak k rušení nočního klidu.

Pokud ve městě Blansku přesto dojde k rušení nočního klidu, je možné toto oznámit na Městskou policii Blansko (tel. č. 156), která sjedná nápravu, uloží blokovou pokutu či předá celou záležitost k projednání do přestupkového řízení.