Přispějte do významného výzkumu české společnosti, a získejte tak odměnu

3. července 2015, zprávy z MěÚ, přečteno: 2691×

Vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na vědeckém výzkumu Proměny, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti navštíví poprvé v termínu 07.07. – 31.07. 2015 a pak znovu v dalších termínech až do konce října 2015. Účast v šetření je spojená s finanční odměnou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Je třeba zdůraznit, že se nejedná o komerční, ale o významný akademický výzkum, který patří k největším sociologickým projektům v české historii.

Cílem projektu je získat dosud chybějící informace o životních podmínkách a postojích českých domácností.

K získání reprezentativního obrázku o názoru českých občanů je důležité dotazovat náhodně vybrané domácnosti. K účasti na tomto šetření byly proto vybrány i některé domy a byty na území města Blanska. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1.100 korun (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících čtyřech letech.

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky jako např.:

  • Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?

  • Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností, koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?

  • Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?

  • Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?

Veškeré osobní údaje dotazovaných budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoli zneužití osobních informací.

Bližší informace o projektu můžete získat na tel. číslech: 225 301 300, 225 986 831 nebo na e-mailové adrese: promeny.spolecnosti@median.cz nebo kutikova@stemmark.cz.