V kině najdete „Husovy stopy“

6. července 2015, ostatní, přečteno: 2993×

Jan Hus po sobě zanechal stopy. Tyto stopy – hodnoty – nám v české zemi leží pod nohama, a my je můžeme ignorovat a přehlížet, ale stále zde jsou. Můžeme je také pošlapat tím, že jimi v srdci pohrdneme kvůli tomu, že jsou příliš staré a do dnešní doby se nehodí. Nebo se k těmto hodnotám můžeme přihlásit a postavit se za ně tím, že jim uvěříme a začneme je následovat svým každodenním životem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jan Hus se stal jedním z největších Čechů všech dob. Jeho životní příklad po staletí inspiruje k následování. Husův popel byl rozmetán do Rýna, přesto jeho učení a hodnoty, které vyznával a pro které žil i zemřel, dodnes ovlivňují celé národy a společenství.

Husí stopy Jana Husa ukazují na určitou symboliku, kterou on sám často a rád používal, když o sobě mluvil jako o hloupé huse. Například napsal, že ačkoli je husa pták domácí, hloupý a nelétavý vysoko, přesto se nedal zastrašit klatbou a začal létat. A kvůli jeho odvážnému příkladu začali létat i jiní ptáci, kteří se do té doby neodvážili vzlétnout.

Ve vestibulu blanenského kina jsou díky spolku LAVINA instalovány do konce tohoto roku nalepovací plochy ve tvaru velkých husích stop, kde na konci je letící husa s nápisem „600 let žije mezi námi“ a odkaz na webové stránky www.husovystopy.cz.

Instalace Husových stop v Kině Blansko

Stopy obsahují těchto 12 hodnot Jana Husa, které po sobě (nejen) českému národu zanechal jako dědictví: VÍRA, PRAVDA, ČISTOTA, SVOBODA, DŮSTOJNOST, ODVAHA, ÚCTA, POKORA, ODPUŠTĚNÍ, RADOST, LÁSKA, VĚČNOST. Tato slova vyvolávají různé asociace, představy a emoce, a o to právě jde – vyvést lidi z netečnosti a přivést je k otazníkům života.

Instalace Husových stop v Kině Blansko
Instalace stop se zhostili manželé Wildovi z Blanska. Fota: J. Franchi

Lidé mají svobodu se k odkazu Jana Husa zachovat třemi způsoby. Mohou si těchto stop nevšímat či je ignorovat. Mohou jimi pohrdat a způsobem svého života je pošlapat. Nebo mohou tyto hodnoty přijmout a postavit se na ně. To znamená podle nich žít.

Chceme poukázat na to, že Hus nebojoval jen proti neřádům v církvi a společnosti, ale především přinesl pozitivní hodnoty lidem, kterým se věnoval.

Josef Merta