Zase jeden školní rok za námi

26. července 2015, ostatní, přečteno: 2522×

Červenec nám zaklepal směle na dveře a my ho pozvali dál. To proto, že už máme rozdána všechna vysvědčení – děti, které navštěvovaly pilně hodiny ve vybraných uměleckých oborech, opravdu nezahálely a něčemu novému, navíc krásnému, se jistě naučily. Čas uplynulých deseti měsíců v Soukromé základní umělecké škole v Blansku utekl jako voda a na řadě je bilancování.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Rozjezd téměř raketový

Aktivity žáků veškerých oborů naší školy se nesou odjakživa ve víru veřejné prezentace, několik vystoupení žáků folklórního souboru Drahánek již na začátku školního roku tedy není ničím novým pod sluncem. Jejich připravená pásma a tance uvítalo například obecenstvo ve Žďáru nad Sázavou, Brně, domovském Blansku, Sloupě, kde se společně s ním prezentovalo na Medovém jarmarku také stepařské studio školy. K Vánocům přibyly další dárky příznivcům umění – kromě předvánočních hudebních koncertů a besídek také Adventní koncert v kostele sv. Martina v Blansku, vystoupení žáků TO Než stromek zazáří, taneční pohádka Mrazík, včetně několika repríz.

Na nudu není čas

Po celý školní rok lze v naší škole navštěvovat nejrůznější vystoupení a besídky, žáci jsou připravováni a vedeni k účasti v soutěžích, kde škole rozhodně nedělají ostudu. Postupy a ocenění jsou odměnou všem zúčastněným i pedagogům. Taneční kolektivy (lidové, stepařské, street dance i společenského tance) se zase mohou pochlubit nespočetným množstvím tanečních programů a předtančení, ať už se jednalo o místní plesy či plesové akce v širokém okolí. Za celou škálu dalších kulturních projektů, kde vystupovaly taneční soubory i žáci pěveckého oddělení školy, jmenujme alespoň velký doprovodný program Pardubického vinařského půlmaratonu, kde všichni sklízeli díky úžasným výkonům zasloužený obdiv publika.

Drhan a Drahánek

Tóny jara

S jarem přichází na pomyslnou uměleckou školní scénu série absolventských koncertů žáků hudebního oboru, jež svou úrovní posunuly laťku zase o kousek výše. Absolvováním tak mladí umělci vstoupili do světa hudby a umění, na paty jim směle šlapali i absolventi tanečního oboru. Nutno také podotknout, že ani stepaři nezaháleli a získali na Tap Dance Cup DLE 2014 krásné třetí místo, že Drahánek reprezentoval školu, město i naši zemi v zahraničí – Německo, Itálie, že oddělení street dance přivezla pěkná ocenění ze Summer Dance Cup v Kunštátě, že řada kolektivů školy se opět zúčastnila blanenského Dne dětí spojeného s Jarmarkem a někteří navíc v týž den i Dne dětí v Brně-Medlánkách.

Když ve škole jdeme do finále

Červen ve školních institucích nesouvisí pouze s klasifikací a udělováním hodnocení žákům za jejich výkony a výsledky práce. U nás především přichází v duchu sepětí všech čtyř uměleckých oborů školy – kromě již zmiňovaných aktivit tanečního a hudebního oboru závěrečným vystoupením završí svoje celoroční snažení žáci oboru literárně dramatického, na vernisáži výtvarného oboru pak v prostorách Kina Blansko jsou jako již každoročně představeni noví mladí výtvarníci, kteří společně se svými méně zkušenějšími kolegy vystavují po celý školní rok svoje práce v prostorách školy. Blanenským základním školám jsou nabídnuty a poskytnuty krátké výchovné prezentace s názvem Z pohádky do pohádky s hádankou, základním i mateřským školám pak taneční pohádka Popelka. Konec roku vrcholí závěrečným vystoupením tanečního oboru, Národopisným večerem a Koncertem učitelů. Pokud jsme vás některou z ne úplného výčtu aktivit oslovili, potěšili, udělali jsme vám radost nebo jste se v tom uspěchaném životním tempu alespoň na chvíli zastavili, zasnili či zamysleli, pak snažení našich pedagogů i žáků nebylo a není zbytečné.

Prázdniny utečou jako voda a my se na vás budeme těšit, ať už jako na diváky a příznivce nebo studující některého z vybraných oborů, zase v příštím školním roce.

Irena Čepová
SZUŠ Blansko