StreetArt Jam 2015 počtrnácté

25. srpna 2015, ostatní, přečteno: 2532×

V prostorách blanenského skateparku se v sobotu 12. září 2015 uskuteční již čtrnáctý ročník happeningu s názvem StreetArt Jam 2015. Jedná se o prezentaci výtvarného umění StreetArt – malování na sololitové desky, spojené s reprodukovanou hudbou, vystoupením DJ, skateovými závody, turnajem ve stolním fotbálku a dalšími soutěžemi. Pro blanenskou mládež tuto akci pořádají Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko a Basstronic control crew.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nízkoprahový klub PVC je součástí Společnosti Podané ruce, o. p. s. Letos se tradiční akce stane předskokanem celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, který proběhne od 21. do 27. září 2015.

Nízkoprahový klub pro mládež v Blansku, který funguje již šestnáct let, je sociální službou pro děti a mládež ve věku od 13 do 20 let, kterou zaštiťuje Společnost Podané ruce, o. p. s. Přívlastek nízkoprahový v této souvislosti znamená dostupný, tedy ničím neodrazující. Nízkoprahové zařízení je chráněný prostor, kde mohou mladí lidé trávit čas, aniž by platili vstupné nebo se museli registrovat. Kromě zábavy tady najdou také odbornou pomoc a podporu při řešení svých problémů.

Cílem nízkoprahových klubů je minimalizovat rizika související se způsobem života mladých lidí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí. Pracovníci klubu také navazují kontakty s dospívajícími v jejich přirozeném prostředí. Nízkoprahové kluby jsou pro mládež atraktivní, protože zachycují nové trendy a podporují mladé lidi v rozvíjení talentů a v hudebních, výtvarných a sportovních aktivitách. V blanenském klubu je to například možnost naučení se počítačové grafice, základům tvorby elektronické hudby, dozví se možnosti aktivního trávení volného času atd.

V celé ČR dnes existuje přibližně 170 nízkoprahových klubů pro děti a mládež, a tak Česká asociace streetwork, Nadace Vodafone ČR a Nízkoprahové kluby pro děti a mládež připravili informační kampaň Týden nízkoprahových klubů. Cílem kampaně je upozornit na práci a význam nízkoprahových zařízení – v jednotlivých regionech se budou odehrávat dny otevřených dveří, divadelní představení, turnaje, koncerty a další akce. Pro blanenský PVC klub je tato akce i Týden nízkoprahových klubů dobrou příležitostí prezentovat své aktivity v podobě zralých a talentovaných mladých lidí, kteří vyrostli právě v prostorách klubu. Bývalí i současní klienti klubu se totiž zapojili do organizace happeningu. Jako doprovodný program proběhne turnaj ve stolním fotbale a prezentace PVC klubu. Celá akce začne ve 13:00 hodin a skončí do 21:00 hodin. Vstupné je zdarma.

StreetArt Jam

V průběhu roku je klub otevřen čtyřikrát týdně od 14:00 do 19:00 hodin. V loňském roce činila průměrná návštěvnost klubu 32 dospívajících denně, za rok se v centru objeví až 460 mladých tváří. Vedle poradenství o běžných obtížích v dospívání (problémy ve škole či s rodiči, partnerské vztahy, vztahy v partě, peníze, drogy) je v klubu realizován program specifické sociální prevence pro dívky, týkající se otázek sexu, partnerských vztahů a gynekologické problematiky, dále specifická prevence drogových závislostí, násilí a základy první pomoci.

Kontakt na klub:
Společnost Podané ruce, o .p. s., NZDM v Blansku
Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel: 516 410 621, e-mail: nzdm.blansko@podaneruce.cz
web: http://pvcklub.podaneruce.cz

red