Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení spravuje nyní CETIN

26. října 2015, ostatní, přečteno: 4334×

Stavíte, kopete bazén, plánujete výkopové práce nebo hlubokou orbu? Vyjádření o existenci sítí si můžete vyžádat zdarma na stránkách firmy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1. 6. 2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena po celém území České republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru Blanska.

Česká telekomunikační infrastruktura byla založena za účelem zpřístupnění této infrastruktury všem operátorům a potencionálním poskytovatelům telekomunikačních služeb v České republice. Infrastruktura je zároveň kritickou infrastrukturou ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti.

Důležité je, aby síť nebyla poškozována v důsledku zemních prací či jinými zásahy. Proto jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě.

To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Stejně tak je nutné být obezřetný při průjezdu zemědělské nebo stavební techniky s nesklopenými součástmi zasahujícími do výšky.

Ale především si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na následující internetové adrese: http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site.

red