Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení spravuje nyní CETIN

26. října 2015, ostatní, přečteno: 2123×

Stavíte, kopete bazén, plánujete výkopové práce nebo hlubokou orbu? Vyjádření o existenci sítí si můžete vyžádat zdarma na stránkách firmy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1. 6. 2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena po celém území České republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru Blanska.

Česká telekomunikační infrastruktura byla založena za účelem zpřístupnění této infrastruktury všem operátorům a potencionálním poskytovatelům telekomunikačních služeb v České republice. Infrastruktura je zároveň kritickou infrastrukturou ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti.

Důležité je, aby síť nebyla poškozována v důsledku zemních prací či jinými zásahy. Proto jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě.

To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Stejně tak je nutné být obezřetný při průjezdu zemědělské nebo stavební techniky s nesklopenými součástmi zasahujícími do výšky.

Ale především si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na následující internetové adrese: http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site.

red