Z redakční pošty: Setkání spolužáků po 60 letech

7. listopadu 2015, ostatní, přečteno: 2498×

Po ukončení 2. světové války v roce 1945 bylo v Blansku, po dubnovém bombardování města, poškozeno mnoho budov včetně blanenských škol.  Zcela neschopná  provozu byla Obecná škola, ale z části byla rozbořená i Měšťanská škola. Výuka probíhala v náhradních prostorách, v restauracích i okolních obcích.  Jsme ročník  1941.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na zahájení školního roku 1947/48 jsme nastoupili do první třídy  provizorně opravené Měšťanské školy. Až ve školním roce 1948/49 jsme se přesunuli do obnovené Obecné, nově Národní školy.

V pětitřídní obecné škole chlapecké  s  řídícím učitelem Karlem Fialou  bylo zapsáno v 1. a  s třídní učitelkou Marií Kalášovou 29 chlapců, v 1. b s třídním učitelem Karlem Sáňkou 28 chlapců. V pětitřídní obecné škole dívčí s řídícím učitelem Bohumilem Kráčmarem bylo zapsáno v 1. a s třídní učitelkou Miloslavou Nečasovou 29 dívek,  v  1. b   s třídní učitelkou Annou Čumovou 30 dívek.

Na druhém stupni ke  116  blanenským  přibyli z okolních obcí další spolužáci a byli jsme rozděleni do pěti smíšených tříd.  Z  1. tř. Měšťanské školy,  jsme se po reorganizaci školství dostali hned do 7. a  8. třídy Jedenáctileté střední školy s ředitelem Rudolfem Dryšlem. 

Naši 8.A, vedenou nejdříve třídní učitelkou Jaromírou Dryšlovou a nakonec třídním učitelem RNDr. Leo Ramíkem, ukončilo úspěšně v roce 1955  38 žáků z Blanska,  Ráječka,  Olomučan a  Šebrova.  Byli jsme dobrý kolektiv,  i  když jsme se rozešli do různých středních i vysokých škol po celé republice, rádi na dobu prožitou v naší  8. A   vzpomínáme.

setkání po 60 letech

Scházíme se každoročně na krátká setkání v Blansku. Letos, 16.10.2015, to bylo jubilejní setkání – 60. výročí absolvování závěrečné zkoušky v 8. třídě,  68. výročí  zahájení naší  základní školní docházky a 74. výročí našeho narození. Sešli jsme se v  restauraci U SLUNCE, na náměstí Svobody. Z 28 žijících bývalých spolužáků 14 účastníků z Blanska, Liberce, Ostravy, Brna, Lipůvky a Olomučan.

Setkání provoněné milými vzpomínkami na mládí, na spolužáky, na své učitele, přineslo i uznání pozitivních změn našeho města, ve kterém mnozí stále žijeme a kam se všichni rádi vracíme.

PaedDr. Jana Křivánková