Z redakční pošty: Svaz tělesné postižených bilancoval i plánoval

23. prosince 2015, ostatní, přečteno: 2673×

Dne 26. listopadu 2015 se uskutečnilo „podzimní setkání“ členů Svazu tělesně postižených ČR, z. s. místní organizace č. 2 Blansko spojené s členskou schůzí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Setkání našich členů se těšilo velké účasti. Ze 176 členů se tohoto setkání zúčastnilo 110. Přítomní si vyslechli zprávu o činnosti organizace, informaci o hospodaření včetně revizní zprávy. Dále byli seznámeni s plánem akcí na rok 2016 a dalšími organizačními záležitostmi.

Po vyslechnutí oficiální části programu a po malém občerstvení následovalo přátelské posezení s poslechem hudebního repertoáru v podání "Lidunky". Při známých a oblíbených písních bylo setkání zakončeno s pocitem dobře vykonané práce. Všichni přítomní odcházeli spokojeni do svých domovů.

Dále naše organizace zajistila dne 3. prosince 2015 vystoupení hudební skupiny Pavla Kršky. Přítomno bylo 160 členů – nejen z naší organizace. Všem se kulturní program velice líbil a nálada byla vynikající. Podařilo se nám alespoň trochu zpestřit všední dny našich spoluobčanů.

V letošním roce byl uskutečněn ozdravný pobyt v Jeseníku – hotel Slovan, kterého se zúčastnilo 34 našich členů. Tento pobyt byl velmi kladně hodnocen. V rámci pobytu byl uskutečněn zájezd do Karlovy Studánky.

Za výbor MO č . 2 Blansko paní Nedomová