Upozornění pořadatelům kulturních akcí

20. května 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2726×

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko upozorňuje všechny pořadatele kulturních akcí na území města na povinnost ohlásit MěÚ Blansko pořádání takovéto akce vyplývající z Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Ohlášení pořádání akce je třeba doručit 10 dnů před konáním akce na Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Do deseti dnů po akci je také pořadatel povinen podat přiznání k poplatku ze vstupného a příslušný poplatek zaplatit. Sazby poplatku činí 10 % z vybraného vstupného, sníženého o DPH, pokud byla v ceně obsažena.

Poplatek se neplatí:

  • z akcí, jejichž celý výtěžek ze vstupného je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

  • ze vstupného na vystoupení amatérských souborů mimo tanečních zábav

  • ze vstupného na divadelní představení, filmová představení, koncerty vážné hudby a výstavy uměleckého charakteru

  • ze vstupného na akce pořádané pro děti do 15 let a pro osoby se zdravotním postižením

  • ze vstupného na plesy od 01.01. do 31.03. kalendářního roku

  • ze vstupného na kulturní a gastronomické akce zahrnuté do oficiálního programu Vítání sv. Martina

Dále upozorňujeme, že veřejné produkce na venkovním prostranství je možné pořádat max. do 22:00 hodin a akce v uzavřených prostorách max. do 02:00 hodin. Pokud trvají déle, je nutné vyžádat si souhlas Rady města Blanska – formulář žádosti na www.blansko.cz.

Žádost o udělení výjimky je třeba doručit na Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko nejpozději 21 dní před konáním akce – pro akce konané v měsíci červenci a srpnu je třeba žádost o udělení výjimky doručit na odbor ŠKOL nejpozději do úterý 07.06.2016, neboť schůze Rady města Blanska se v průběhu měsíce července a srpna nekonají.

Bližší informace viz Obecně závazná vyhláška Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko.

Porušení některé z výše uvedených obecně závazných vyhlášek bude sankcionováno v souladu s platnými předpisy.