Upozornění prodejcům pyrotechniky na podmínky pokračování v jejím prodeji

27. května 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1982×

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Zákon zavedl novou vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podle přechodných ustanovení zákona podnikatelé, kterým ke dni účinnosti novely trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné (tedy živnostenské oprávnění vzniklo před 04.09.2015) „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona“, jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 pouze po dobu jednoho roku od účinnosti zákona o pyrotechnice.

Pokud podnikatelé hodlají po uplynutí této lhůty v činnosti pokračovat, jsou povinni nejpozději do 04.09.2016 ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ v úplném nebo částečném rozsahu a doložit odbornou způsobilost požadovanou pro provozování uvedené živnosti. Úkon je osvobozen od správních poplatků.

Pro uvedenou vázanou živnost se stanoví dělená odborná způsobilost, a to následovně: pro „nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2“ osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.; pro „nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. b) nebo doklad podle § 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb.

Nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie F1, F2, F3, T1 a P1 spadá i po změně právní úpravy do režimu živnosti volné.

Případné podrobnější informace poskytne živnostenský úřad.