Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Žáci ZŠ T. G. M. ukončili evropský projekt. Chystají se na další

24. května 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 1240×

V rámci projektu ERASMUS, kterého se účastnili žáci ZŠ T. G. M. na Rodkovského ulici v Blansku, společně s partnerskými školami v Německu, Bulharsku, Rumunsku a v Turecku, proběhla 16. května v Dělnickém domě jejich závěrečná prezentace. O náplni tohoto projektu a o dalších plánech do budoucna pohovořil ředitel školy Pavel Nezval.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pane řediteli, v čem spočíval cíl tohoto projektu?

Hlavním záměrem a také důvodem, proč se tohoto projektu vůbec účastnit, byla možnost zjistit, jaké jsou aktuální hodnoty a postoje evropské mládeže. Žáci naší školy tak mohli konfrontovat názory svých vrstevníků v našich partnerských školách v Německu, v Rumunsku, v Bulharsku a v Turecku. Naše škola se tak zúčastnila celkem dvaceti aktivit, v jejichž rámci děti prošly jednotlivými úkoly.

Můžete je blíže představit?

Byly koncipovány různě, proběhla výtvarná nebo literární soutěž, zajímavým prvkem byla aktivita formou stripu, jejíž výsledky jsou k vidění na chodbě naší školy. Jde o krátké animované příběhy na téma pomoc spoluobčanům. Zde se naši žáci nechali inspirovat například i spoluprací s místními seniory.

Projekt Erasmus T. G. M. Blansko
Závěrečné prezentace žáků školy měly za úkol představit život v zemích partnerů projektu. Foto: S. Mrázek 

Byla účast na projektu limitována věkem?

U nás se ho účastnili žáci od druhých do deváté třídy, například rumunští dětští partneři byli i ze škol mateřských až do patnácti let, nejmladší Bulhaři měli čtyři roky, nejstarší pak byli dokonce maturanti. Věkové rozpětí účastníků bylo tedy poměrně široké.

Jak dlouho se žáci tohoto projektu účastní a kdo je jeho hlavním garantem?

Tento projekt běží dva roky a právě teď spěje do finále. Dnes nás čeká poslední aktivita, následovat bude zhodnocení projektu a vypracování závěrečné zprávy. Hlavním garantem a současně i žadatelem projektu je naše partnerská škola v Německu.

Jak probíhá dnešní odpoledne?

Děti se v rámci svých prezentací zaměří na charakteristiku všech zúčastněných zemí z hlediska jejich výrazných osobností, poznají, jaká se zde vyznávají náboženství, jaké jsou hodnoty nebo tradice jednotlivých zemí a podobně.

Co je podle Vás největším přínosem tohoto projektu? Máte od účastníků nějakou zpětnou vazbu?

Podstatné je, že děti pochopí, jak je v dnešní době nutné znát jazyky. Navíc si mohou uvědomit, že i v jiných evropských zemích mají jejich vrstevníci úplně stejné problémy, že tak mohou společně pracovat na různých úkolech a aktivitách, a poznat tak realitu jiných států v Evropě.

Projekt Erasmus T. G. M. Blansko
Nechybělo ani vystoupení školního pěveckého sboru Sopránek. Foto: S. Mrázek

Projekt, o kterém hovoříme, se chýlí ke svému konci. Zvažujete účast na dalším? 

Diskuze na toto téma už proběhly a už teď mohu prozradit, že se pustíme do projektu na téma „Voda“, a to z hlediska ekologického, uměleckého, společenského i fyzikálního a chemického. Mezi dvěma projekty musí být ale roční pauza, máme tedy dostatečný prostor se na vše připravit a dát našemu záměru konkrétní obrysy. 

Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek

 

Brzy v Blansku


01.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
01.06. 20:00 h, zámecký park
Velký koncert SEBASTIAN s kapelou
04.06. 19:00 h, kino
VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA
06.06. 09:00 h, kino
Finále soutěže dětských filmů Zlaté slunce 2019

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.