Výtvarná soutěž pro děti z blanenských mateřských a základních škol na téma: svatý Martin

10. října 2016, ostatní, přečteno: 1885×

Město Blansko, Římskokatolická farnost a Střední škola gastronomická, s. r. o., vyhlašují u příležitosti konání 10. ročníku Vítání svatého Martina v Blansku opět výtvarnou soutěž pro děti z blanenských mateřských a základních škol.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Volitelná témata:

    1. téma: Jak si představuji svatého Martina
    2. téma: Svatomartinské oslavy a tradice
    3. téma: Svatý Martin – člověk, který je příkladem i pro současný svět

Cílem soutěže je získat co nejvíc obrázků ale i plastik na některé z dětmi vybraných témat, provedených libovolnou výtvarnou technikou (kresba, malba, akvarel, grafika, keramika atd.). Maximální formát kreseb a maleb je A2.

Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích:

  • Kategorie A: děti z mateřských škol
  • Kategorie B: mladší žáci 1.–5. ročník
  • Kategorie C: starší žáci 6.–9. ročník

Soutěžní práce označené na zadní straně jménem autora, názvem školy, třídou, telefonickým nebo e-mailovým kontaktem, kategorií a číslem zvoleného tématu zasílejte na adresu:

Střední škola gastronomická, s. r. o.
Masarykova 12
678 01 Blansko

Případně je lze zanést v uzavřené obálce také do Blanenské informační kanceláře Blanka, Rožmitálova 6, Blansko, každý všední den od 9:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.

Obálku se soutěžními pracemi označte výrazně slovem „Výtvarná soutěž“. Uzávěrka soutěže je v pondělí 31. října 2016 v 15:00 hodin.

Všechny zaslané práce budou vystaveny v průběhu Vítání svatého Martina v areálu Centra svatého Martina ve dnech 11.–13.11.2016.

Hodnocení prací bude probíhat dvoukolově, a to tak, že v 1. kole vybere ze zaslaných prací porota organizátorů ty nejzdařilejší, přičemž o konečném vítězství v každé kategorii rozhodne ve 2. kole svým hlasováním veřejnost.

Hlasování ve 2. kole bude probíhat anonymně elektronicky na stránkách martin.blansko.cz od 02.11.2016 do 12.11.2016 12:00 hodin. Vítězové budou následně informováni tak, aby v sobotu 12. listopadu 2016 večer mohl sám svatý Martin odměnit tři nejúspěšnější práce z každé kategorie.

Na soutěžní práce dětí se již teď těší svatý Martin a organizátoři soutěže.

Město Blansko
Římskokatolická farnost
Střední škola gastronomická, s.r.o.