Práce na ploše po hotelu Dukla se protáhnou. Některé se odkládají na jaro

1. prosince 2016, zprávy z MěÚ, přečteno: 2857×

Práce na úpravách plochy po zbouraném objektu hotelu Dukla měly být hotovy do konce listopadu. Nejen že práce získaly skluz, stavba se navíc prodraží. Hlavním důvodem bylo čekání vedení města v souvislosti s předáním materiálů k vybudování divadelní scény ze strany divadla Kolárka. Zpoždění si však vyžádaly i chyby v projektové dokumentaci.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nad suterénem bývalé Dukly v současné době pokračují práce na budování klidové zóny. Ta měla být předána koncem listopadu, před časem však došlo k zastavení prací. „Ve specifikacích projektové dokumentace chyběla izolace vodního prvku. Chyba je na straně projektanta, navýšení ceny se bohužel nevyhneme. O kolik, zatím nechci předjímat. Probíhají intenzivní jednání, nacenění chybějících položek může trvat i týdny," uvedl Petr Rizner, vedoucí odboru komunální údržby s tím, že navýšení ceny město uplatní na autorovi projektu.

Úprava plochy po hotelu Dukla
Terénní úpravy budou hotové do konce roku, stejně jako vodní prvek a pergola, vysadí se zeleň včetně vzrostlých stromů. Foto: J. Franchi

„Do konce roku by měly být hotovy veškeré terénní úpravy, některé věci ale zůstanou na příští rok, a to především schodiště ze západní části, které se z technických důvodů nestihlo. Založení travnatých ploch však musí počkat na jaro,“ upřesnil aktuální harmonogram prací vedoucí odboru KOM.

Úprava plochy po hotelu Dukla
Instalace dopadové plochy hřiště na parkur závisí na počasí. Foto: J. Franchi

V příštím roce dojde i na realizaci vlastní kavárny. Plány spolku Circulus na vybudování stálé divadelní scény za 23–29 milionů korun ze sponzorských darů se totiž Rada města Blanska rozhodla nepodpořit. „Tento projekt vzbuzoval řadu otázek, ať už hlediska financování provozu včetně údržby nemovitosti, nebo garance případné dostavby divadla, pokud by některý ze sponzorů nemohl z různých důvodů v investici pokračovat,“ připomněl místostarosta Jiří Crha.

Na základě doporučení rady vedl starosta Ivo Polák jednání s náměstkem hejtmana o možnostech oprav budovy Základní umělecké školy v Blansku, kde prozatím Kolárka působí. „Na opravy této budovy si kraj vyčlenil 18 milionů korun. V příštím roce by tak mohlo dojít na opravu střechy, která je v havarijním stavu. V roce 2018 by se pak měly řešit dispozice uvnitř budovy. To je ale zcela v kompetenci vedení školy, město totiž není jejím zřizovatelem,“ zdůraznil Polák.

Záměr na pronájem podzemních prostor po Dukle vedení města zveřejní nejdříve na jaře příštího roku. Přihlásit se tak mohou i divadelníci. Výběrové řízení na zhotovitele kavárny blanenští radní vyhlásí nejdříve po schválení rozpočtu, pokud možno ještě letos, aby nedošlo k dalším časovým prodlevám. V létě by tak měla začít sloužit veřejnosti.

Jana Franchi