Domovní čistírny odpadních vod se těší velké oblibě

27. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1959×

Z loňského přehledu výkonu státní správy odboru životního prostředí MěÚ Blansko, který působí jako vodoprávní úřad pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko, je zřejmé, že likvidaci odpadních vod pomocí domovních čistíren volí stále poměrně značný počet stavebníků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„V uplynulém roce vodoprávní úřad, v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, vydal kolaudační souhlas anebo souhlas s užíváním na dvaačtyřicet domovních čistíren odpadních vod a jedno stavební povolení na stavbu tohoto zařízení. Záměr realizovat čtyřiapadesát domovních čistíren odpadních vod pak byl stavebníky ohlášen,“ shrnul vedoucí odboru životního prostředí Pavel Konečný.

Největší zájem o zřízení domovních čistíren odpadních vod loni projevili investoři v obcích Bukovina, celkem šlo o devatenáct žádostí, dvanáct jich spadalo pod Lipovec, pro oblast Kotvrdovic pak Blanenští vyřizovali deset žádostí.

red