Podpora obnovy kulturních památek v roce 2017

29. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1616×

Souhrnná zpráva o dotačním programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ 2017.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ministerstvo kultury připravuje každoročně dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů, apod.).

Obci s rozšířenou působností Blansko byla v  roce 2017 Ministerstvem kultury přidělena celková kvóta 556 tisíc korun a byla využita na obnovu těchto kulturních památek:

obec

památka

druh prací

Blansko

kostel Církve československé husitské

očištění a ošetření dřevěné střechy a obložení, sítě

Bořitov

kostel sv. Jiří

oprava střechy nad lodí – 2. etapa

Lipůvka

kostel sv. Cecilie

restaurování hlavního oltáře – 2. etapa

Újezd u Č. Hory

kostel Všech svatých

oprava střechy nad lodí a sakristií – 2. etapa

Ing. Bohdana Šlanhofová