BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Podpora obnovy kulturních památek v roce 2017

29. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 383×

Souhrnná zpráva o dotačním programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ 2017.

Ministerstvo kultury připravuje každoročně dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů, apod.).

Obci s rozšířenou působností Blansko byla v  roce 2017 Ministerstvem kultury přidělena celková kvóta 556 tisíc korun a byla využita na obnovu těchto kulturních památek:

obec

památka

druh prací

Blansko

kostel Církve československé husitské

očištění a ošetření dřevěné střechy a obložení, sítě

Bořitov

kostel sv. Jiří

oprava střechy nad lodí – 2. etapa

Lipůvka

kostel sv. Cecilie

restaurování hlavního oltáře – 2. etapa

Újezd u Č. Hory

kostel Všech svatých

oprava střechy nad lodí a sakristií – 2. etapa

Ing. Bohdana Šlanhofová

odbor stavební úřad

 

Brzy v Blansku


28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.