Sběr biologicky rozložitelného odpadu lze na území města provádět ve dvaceti lokalitách

17. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1750×

Město Blansko se společností Kaiser servis, spol. s r. o., připravily pro obyvatele Blanska dvacet lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Odkládat ho mohou do 1 100l nádob. Pokračovat budou Blanenští i v pytlovém sběru.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kontejnery, uzpůsobené a označené pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů (BRO), budou rozmístěny jednak v zahrádkářských oblastech, dále pak i na sídlištích.

Stanoviště určená pro chataře (celkem 26 ks kontejnerů na BRO):

Ulice Komenského u Technických služeb Blansko 2 ks, na Bačině 2 ks, Hořice (točna MHD) 1 ks, Hořice požární zbrojnice 1 ks, Olešná 1 ks, Klepačov točna MHD 1 ks, ul. 9. května naproti RD 61 1ks, u křižovatky ulic 9. května a Nad Žlíbkem 2 ks, Sadová u prodejny koberců 1 ks, Žižlavice 2 ks, Lesní město 2 ks, Češkovice pod hotelem Panorama 3 ks, Zahradní město u separace 1+2 ks, lokalita Újezd (lom) 1 ks a Zborovec u restaurace 2 ks, Březinky 1 ks.

Vzhledem k letošní plánované opravě komunikací na Starém Blansku nebude letos přistaven kontejner na stanoviště v ulici Hořické, jelikož vzhledem s problémy s obslužností bude prozatímně zrušeno i celé stání pro separaci.

Osazení kontejnery v sídlištích (celkem 6 ks kontejnerů BRO):

Písečná – začátek ulic Jasanové 1 ks a Pod Javory 1 ks; Sever – ul. Dvorská u č. 90 1 ks, Absolonova vrch 1 ks; Zborovce – Kamnářská střed 1 ks, Okružní nad restaurací Zátiší 1 ks.

Všech dvaatřicet kontejnerů by na těchto stanovištích mělo být umístěno od dubna do listopadu. V listopadu, podle vývoje počasí, se budou tyto kontejnery odvážet. V zimním období je možné vozit BRO na některý ze sběrných dvorů v jeho provozních hodinách.

Do těchto kontejnerů mohou obyvatelé ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad, jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je třeba nalámat, nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Ukládat do nich lze i jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček nebo čajový odpad.

V žádném případě do těchto nádob nepatří žádné živočišné zbytky (maso, kůže, kosti a další). Není žádoucí , aby do nich lidé odkládali také zeminu, písek, …, docházelo by tak k překročení únosnosti kontejnerů, a mohlo by tak dojít následně k jejich poškození.

Dále žádáme obyvatele města, aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity, ve kterých kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Prosíme všechny o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo na kompostárnu a následné dotřiďování by značně navýšilo cenu.

Nádoby se budou vyvážet jednou týdně.

Tento druh odpadu je možno odvážet celoročně do obou sběrných středisek odpadů (ul. Na Brankách a u Horní Lhoty u Blanska) v jejich provozních hodinách.

Odvoz je také možný přímo na kompostárnu každé pondělí od 10:00 do 17:00 hodin a ve středu a pátek od 08:00 do 14:00 hodin (mimo zimní období).

Kontakty:

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790

SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034

Kompostárna Bačina – tel.: 602 723 849.