Doklady si lze vyřídit na kterémkoli úřadě. Od července to platí i pro řidičské průkazy

17. dubna 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 2730×

Vyřídit si občanský průkaz, cestovní doklad nebo provést změny v registru vozidel dnes můžeme na kterémkoli pracovišti obce s rozšířenou působností bez ohledu na trvalé bydliště. Díky legislativní změně se bude tato výhoda týkat i agendy spojené s řidičskými průkazy. Od 1. července 2018.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Hlavní změnou, kterou klienti zaznamenají, bude především to, že už nebudou potřebovat papírové průkazové fotografie. Používat se budou výhradně digitální snímky, které si pracovníci úřadu stáhnou ze stávajících informačních systémů, tedy z Centrálního registru řidičů, z informačního systému občanských průkazů nebo cestovních dokladů,“ vysvětluje Radek Gajdošík, vedoucí odboru vnitřních věcí.

„Pouze v případě, že digitální fotografie dané osoby dosud v systému chybí, nebo uvedená osoba výrazně změnila podobu, bude potřebná fotografie pořízena přímo na místě. Z toho důvodu budeme muset dovybavit naše prostory zařízením a softwarem pro pořízení a úpravu fotografií a podpisů,“ upřesňuje Gajdošík.

Úpravy pracoviště oddělení dopravně správních agend Městského úřadu Blansko se tak neobejdou bez stavebních úprav, které však jeho služby nijak výrazně neomezí. Blanenští zachovají dvě stávající přepážky, na přelomu dubna a května ještě přibude oddělená čekárna.

„V dubnu projdou čtyři pracovníci úřadu školením, k zajištění bezproblémového přechodu do rutinního provozu je pak na květen a červen plánován zkušební provoz,“ dodal vedoucí odboru vnitřních věcí.

Změny nastanou i v případě poplatků. O výměnu řidičského průkazu lze zažádat tři měsíce před ukončením platnosti dokladu. Pokud bychom požádali o výměnu mimo tuto lhůtu nyní, uhradíme 50 Kč, od 1. července zaplatíme už 200 Kč. Takzvaná „rychlovka“ aktuálně přijde na 500 Kč, nově to bude 700 Kč.

red