Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva

20. dubna 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1432×

Zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 24. dubna 2018 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Blansko na nám. Republiky 1. Začátek je v 15:30 hodin. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 • Zahájení
 • Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva města
 • Prodej pozemků
 • Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 • Výkupy pozemků
 • Dotace města pro „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí na vodohospodářskou infrastrukturu
 • Změna zakladatelských listin – Služby Blansko, s. r. o., Technické služby Blansko, s. r. o.
 • Dohoda o převodu družstevního podílu – Okružní 1 b, garážové stání č. 11
 • Prodej volných bytů
 • Prominutí pohledávky pro nedobytnost – Galaxie, s. r. o.
 • Návrh nové Obecně závazné vyhlášky o vymezení kratší doby nočního klidu
 • Příprava města Blanska na účinnost GDPR
 • Informace k volbě přísedících pro Okresní soud v Blansku pro období 2018–2022
 • Zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2017 a výhled na rok 2018
 • Změna vyhlášky o místních poplatcích
 • Rozpočtová opatření
 • Zpráva o činnosti Svazku vodovodů a kanalizací za 2. pololetí 2017
 • Informace o organizačních změnách v Nemocnici Blansko
 • Stanovení počtu členů zastupitelstva města
 • Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 • Interpelace členů zastupitelstva

Ivo Polák
starosta