Obyvatelé Čapkovy ulice se musí připravit na dopravní omezení

24. září 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 2302×

V průběhu provádění prací na rekonstrukci plynovodů ve městě Blansku dojde v Čapkově ulici od 1. října 2018 k dopravnímu omezení. Práce potrvají do poloviny prosince tohoto roku. Vyžádají si uzavírky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Jedná se o místní komunikace v Blansku, ul. Čapkovu a Sušilovu na pozemcích parc. č. 745/15, 728/3, 712/46, 712/40 v katastrálním území Blansko:

  • ul. Čapkova, vozidlová komunikace, od bytového domu č. p. 1 626, Čapkova 12 po křižovatku s ul. Sušilovou, v délce cca 320 m,
  • ul. Čapkova, chodník – pěší komunikace, od bytového domu č. p. 1 626, Čapkova 12 po konec, v délce cca 62 m,
  • ul. Sušilova, chodník – pěší komunikace, podél ul. Sušilovy v délce cca 93 m, od křižovatky s ul. Čapkovou.

Stavební práce budou prováděny za částečné uzavírky silničního provozu (pouze překop před objektem č. p. 1 941, Čapkova 22, a podélný zásah před rodinným domem č. p. 2 177, Čapkova 12d, budou prováděny za úplné uzavírky silničního provozu po dobu max. pěti dní) a za úplné uzavírky pěšího provozu na pěších komunikacích (pohyb pěších bude zajištěn v koridorech vymezených stavbou).

Zhotovitel stavby je MERTASTAV, s. r. o., IČO: 26247461, Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří.