Pozvánka na zastupitelstvo

6. března 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 1513×

Starosta města Jiří Crha zve na třetí jednání Zastupitelstva města Blanska, které proběhne v úterý 12. března od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Blansko na nám. Republiky 1. Jednání jsou přístupná veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU
 • Zahájení
 • Schválení programu
 • Výkup pozemku
 • Výkup pozemku
 • Přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Blansko
 • Přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dolní Lhota
 • Přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Blansko
 • Předkupní právo – garáž v k. ú. Blansko
 • Směnná smlouva – pozemky v k. ú. Blansko
 • Průmyslová zóna Blansko
 • Regenerace sídliště Zborovce, II. etapa
 • Rozpočtová opatření
 • Fixace úrokové sazby úvěru na nákup CZT
 • Zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2018 a výhled na rok 2019
 • Cena města Blanska – návrhy na ocenění
 • Změna zřizovací listiny Kulturního střediska města Blanska
 • Návrh nové Obecně závazné vyhlášky o vymezení kratší doby nočního klidu
 • Návrh aktualizace Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Blanskem
 • Programové dotace z oblasti kultury a zájmové činnosti pro rok 2019 – 2. pilíř
 • Individuální dotace – Římskokatolická farnost Blansko
 • Individuální dotace - mm music, s. r .o.
 • Veřejnoprávní smlouva – Služby Blansko, s. r. o.
 • Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města – sociální služby
 • Schválení dohody o plnění dluhu ve splátkách
 • Pořízení změn ÚP Blansko dle vlastních podnětů
 • Pořízení změn ÚP Blansko dle uplatněných návrhů
 • Shrnutí investiční akce „Magnetická rezonance Nemocnice Blansko“
 • Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 • Interpelace členů zastupitelstva

Jiří Crha
starosta