Svou registrační značku budou mít i elektrická vozidla

17. dubna 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 2730×

Odbor vnitřních věcí informuje o změnách v oblasti registrace vozidel, které vstoupily v platnost 1. dubna. Na základě novely příslušného zákona je možné přidělit registrační značky také pro elektrická vozidla.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Mimo povinné znaky „EL“ se bude registrační značka elektrického vozidla skládat z velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic. Majitelům se přidělí automaticky prostřednictvím aplikace registru silničních vozidel, a nebude možné ji libovolně volit,“ vysvětluje vedoucí odboru Radek Gajdošík. 

Při ověřování oprávněnosti přidělení registrační značky elektrického vozidla budou rozhodující údaje uvedené v dokladu o technické způsobilosti vozidla. Ověřovanými údaji je palivo a hodnota emisí oxidu uhličitého.

„Pokud v platných dokladech nebude uveden potřebný údaj, za věrohodné prokázání splnění podmínek pro přidělení registrační značky elektrického vozidla se bude považovat vyjádření výrobce či akreditovaného zástupce výrobce, zkušební stanice nebo technické zkušebny. Změněný či doplněný údaj je nezbytné zapsat do technického průkazu silničního vozidla a registru silničních vozidel,“ upřesňuje Gajdošík.

Podle znění novely zákona je možné na základě žádosti přidělit registrační značku elektrického vozidla na nové i registrované vozidlo.

red