Střípky ze zastupitelstva

14. června 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 1413×

Komentáře starosty města k vybraným usnesením z posledního zasedání Zastupitelstva města Blanska, které se konalo 11. června 2019.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

zastupitelstvo-mesta-blanska-cerven-2019-97384-0_550.jpg

Zastupitelstvo města Blanska zasedalo v úterý 11. června. Foto: O. Požár

Zastupitelstvo schválilo znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Blanskem a společností PYROTEK CZ, s.r.o. Na pozemcích v průmyslové zóně o výměře 41243 m² vybuduje budoucí kupující výrobní, skladovací a administrativní prostory firmy PYROTEK CZ, s.r.o.

Dále zastupitelstvo schválilo prodej pozemků firmě Litostroj Engineering a.s. Blansko o výměře 217 m² za cenu podle znaleckého posudku 1283 Kč/m2 + DPH.

Dalším bodem jednání byla změna smlouvy – M.S. Blanenská, s.r.o. Jde o výstavbu obchodního centra v areálu zahradnictví na ulici Poříčí. Zastupitelstvo schválilo změnu smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Blanskem a společností M.S. Blanenská, s.r.o., spočívající ve změně Harmonogramu projektu (prodloužení termínů) cca o 1 rok. Aktuální termín dokončení stavby je rok 2021.

Zastupitelstvo dále schválilo rozpočtové opatření na realizaci stavby – most, komunikace a parkoviště u Salmova mlýna. Stavba bude realizována ještě v letošním roce a sestává se z komunikace od zimního stadionu směrem k Salmovu mlýnu, kompletní rekonstrukci stávajícího mostu u Salmova mlýna a parkoviště s 82 parkovacími místy (stávající mlatové parkoviště směrem k baseballovému hřišti).

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuálních dotací na akce Půlmaraton Moravským krasem, Blanenskou desítku, na Sportovní hry blanenských základních škol, Festival Rajbas 2019. Dále individuální dotaci Olympii Blansko na pořízení ochranných sítí na baseballové hřiště.

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města Blanska za rok 2018 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Hospodaření města v roce 2018 skončilo přebytkem ve výši téměř 29 milionů korun. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2018. Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Dalším důležitým bodem byl Participativní rozpočet. Zastupitelstvo schválilo pro rozpočet 2020 částku ve výši 600 tisíc korun na projekty v rámci participativního rozpočtu. To znamená, že o využití této částky budou spolurozhodovat se zastupiteli obyvatelé města, kteří budou podávat návrhy, co by se za vyčleněné peníze v rámci participativního rozpočtu mělo ve městě v následujícím období vylepšit.

Ing. Jiří Crha, starosta města Blanska

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / sekretariát starosty