Slovo starosty

9. září 2019, ostatní, přečteno: 1466×

Vážení občané, dovolte mi, abych se krátce zmínil o tolik diskutované záležitosti možnosti zastavění části náměstí Republiky, o kterém se v posledních dnech rozproudila velká veřejná diskuse. A jak už to tak bývá, zazněla v ní řada nepřesností, fám a dezinformací. Pokusím se tedy ve stručnosti popsat skutečný stav věcí, který je mimochodem stejný a veřejně známý již od roku 2002.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nejprve je asi vhodné zmínit, že se nejedná o prostor po bývalé Dukle, jak v některých diskusích zaznívá. Tento prostor k případnému zastavění nabízen není a ani nebude. Celá problematika byla ostatně popsána ze strany města v článku „Zástavba v centru města? Nic není definitivně rozhodnuto!“, který vyšel v čísle 13 Zpravodaje města Blanska a který byl zveřejněn na webu města dne 21. srpna letošního roku.

Aktuálně vypsaná výzva pouze naplňuje strategické dokumenty města, zejména tzv. regulační plán, který závazně určuje, k jakému účelu je lokalita vhodná. A právě na doporučení architektů a urbanistů je toto území v regulačním plánu vedeno jako určené k zástavbě. Toto rozhodnutí zastupitelstva z roku 2002 je pro současné vedení závazné a nelze jej ignorovat. Rada města musí postupovat v souladu s regulačním plánem a nyní má v zásadě tři možnosti. Buďto ponechat další desítky let asfaltovou plochu na náměstí ležet ladem nebo respektovat doporučení urbanistů a nabídnout plochu případným investorům. (Zde bych jen upozornil, že za posledních 15 let se žádný investor nenašel.) No a nebo třetí možnost – navrhnout zastupitelstvu změnu regulačního plánu a nehledět přitom na názory architektů. I to je samozřejmě možné a tato možnost je stále otevřená. Osobně se nebráním ani úvahám o návrhu odpočinkové zóny či jiném využití. Zároveň si ale myslím, že je potřeba respektovat názory a odbornou erudici urbanistů a dalších kapacit na městskou architekturu.

Protože podoba náměstí je strategické rozhodnutí, které přesahuje několik volebních období, bude při rozhodování o jeho dalším osudu hrát klíčovou roli zastupitelstvo, tedy všichni volení zástupci města. Mohu vás ubezpečit, že jako starosta budu usilovat o to, aby rozhodnutí, ať už bude jakékoliv, bylo rozhodnutím kolektivním a s co nejširší podporou napříč politickými stranami.

Prosím tedy všechny, které tato otázka zajímá, a aktivně o ní diskutují, počkejte na závěry zastupitelstva a nešiřte mylné nebo zavádějící informace. Prostor k veřejné diskusi bude jistě velký a zástupci města ji budou aktivně iniciovat. V tuto chvíli by však byla bezpředmětná a pouze by vyvolávala negativní emoce.

Jiří Crha, starosta

 

 

 

 

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / oddělení sekretariát starosty