Informace pro zájemce o dotace v oblasti zahraničních styků

15. ledna 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 1433×

Odbor kanceláře tajemníka oznamuje všem zájemcům o spolupráci s našimi partnerskými městy v Itálii, Polsku, na Slovensku a v Rakousku, že na základě dotačního programu Podpora zahraničních styků pro rok 2020, který schválila rada města, lze již od 25. 1. 2020 podávat žádosti o dotace z městského rozpočtu na činnost v oblasti zahraničních styků na tento rok.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První kolo příjmu žádostí končí 28. února 2020. V uvedeném termínu musí být řádně podána jak elektronická žádost, tak její listinná podoba doplněná o povinné přílohy.

Na webových stránkách města naleznou zájemci aktuální verzi dokumentu Program Podpora zahraničních styků pro rok 2020 a veškeré další potřebné informace k dotačnímu programu. Současně je zde umístěn odkaz na interaktivní formulář žádosti. Podání elektronické žádosti je pro žadatele nově povinné.

Žádost o dotaci bude pro rok 2020 možné podávat opět ve dvou termínech:

  • od 25. 1. 2020 do 28. 2. 2020

  • od 10. 4. 2020 do 13. 5. 2020

Tímto krokem se snažíme vyjít vstříc žadatelům, kteří obdrží pozvánku na akci v některém ze čtyř partnerských měst až po Novém roce.

> oddělení propagace a cestovního ruchu