Mateřské školy zveřejnily datum zápisu k předškolnímu vzdělávání

26. února 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 3495×

Končí vám rodičovská dovolená, nastupujete do práce a chcete své dítě přihlásit do školky? Zbystřete! Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou všechny blanenské mateřské školy přijímat v úterý 5. května.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ředitelé blanenských mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem městem Blansko termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Zápis se bude konat v úterý 5. května 2020 v době od 9:00 do 16:00 hodin.

Žádost o přijetí budou mít zákonní zástupci dětí možnost podat na všech školách, které budou od začátku školního roku 2020/21 vykonávat činnost mateřské školy, tj. na:

 • MŠ Blansko, Údolní 8
 • MŠ Blansko, Rodkovského 2a (i pro pracoviště Rodkovského 2b)
 • MŠ Blansko, Těchov 124
 • MŠ Blansko, Dvorská 96 (i pro pracoviště Dvorská 30)
 • MŠ Blansko, Divišova 2a
 • ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 (na pracovišti MŠ Dolní Lhota 177)
 • ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021, popřípadě o stanovení takzvaného zkušebního pobytu dítěte, tedy pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zápis k předškolnímu vzdělávání, že je třeba v souladu s obecně závaznou vyhláškou města dodržovat spádové obvody jednotlivých mateřských škol.

 1. Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 tvoří: ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1–32), Konečná, Křížkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek.
 2. Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 – pracoviště Dolní Lhota tvoří: ulice Pražská, Příční, Zborovecká, Tylova, části města Dolní Lhota, Horní Lhota.
 3. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace tvoří: ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Družstevní, Jiráskova, K. J. Mašky, Krátká, Mlýnská, nám. Svobody, Na Řadech, Poříčí, U Vodárny, Vodní, Žalkovského. Pro speciální třídy určené pro děti s vadami řeči, je spádovým obvodem celé území města Blansko.
 4. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace tvoří: ulice Absolonova, Březinky, Cihlářská, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Krajní, Okružní, Pekařská, Salmova, Sloupečník, Zborovec, část města Češkovice.
 5. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace tvoří: ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Hořická, Hybešova, Chelčického, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Leoše Janáčka, Lesní, Lipová, Luční, Mahenova, Na Brankách, Na Lukách, Nad Žlíbkem, nám. Míru, Pod Sanatorkou, Podlesí, Pod Strání, Purkyňova, Rodkovského, Sadová, Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Svitavská, Těchovská, Tovární, Větrná, Vrchlického, Východní, Wanklovo nám., Wolkerova, Zahradní, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.
 6. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace tvoří: část města Těchov, Obůrka, část města Žižlavice.
 7. Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace tvoří: ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní Mlýn.

Spádovou školou pro všechny budovy, které jsou opatřeny pouze číslem evidenčním nebo popisným, aniž by byla vymezena ulice (např. budovy v chatových lokalitách), nejsou-li z podstaty jejich lokalizace v částech města již spádově vymezeny jinde, je Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

Úspěšnost přijetí dětí starších 3 let na spádovou mateřskou školu byla 100 %, tj. všichni uchazeči starší 3 let byly k předškolnímu vzdělávání přijati. Celkem do mateřských škol loni v září nastoupilo 194 dětí. O tom, jaká bude situace letos, budou rodiče přihlašovaných dětí informování jednotlivými řediteli mateřských škol. Jasno by mělo být nejpozději do 5. června.

Jaká byla situace loni a kolik žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podali rodiče malých dětí na jednotlivé blanenské mateřské školy, se dozvíte ze statistiky odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy blanenského městského úřadu.

STATISTIKA ZA ROK 2019

 

 

Mateřská škola

Počet podaných přihlášek

Počet přijatých dětí

Celkem

Ze spádového obvodu MŠ

MŠ Blansko, Dvorská 96

83

50

38

MŠ Blansko, Divišova 2a

54

26

20

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

81

55

34

MŠ Blansko, Těchov 124

13

6

4

MŠ Blansko, Údolní 8

49

30

25

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

36

12

8

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 27 – pracoviště v Dolní Lhotě

23

15

14

Celkem

339

194

143

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy