Podlesí čeká regenerace. Teplé počasí umožnilo začít s opravami chodníků už nyní.

25. února 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 1864×

Díky mírné zimě letos mohly plánované opravy chodníků začít bez ohledu na to, že kalendář hlásí leden. Stavební práce probíhají na ulici Salmova, opravy ale začaly i na Podlesí, které by se po vzoru velkých sídlišť také mělo dočkat postupné regnerace. Největším projektem připraveným na tento rok je úprava chodníků na ulici Seifertova, v části od Sadové až po Komerční banku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na neutěšený stav chodníků na sídlišti Podlesí upozornili vedení města na začátku roku místní obyvatelé. Ačkoli velké opravy Podlesí původně v plánu nebyly, alespoň první část rekonstrukce zde město zahájilo hned v lednu, když to počasí dovolilo. Jako první se opravy dočkaly cesty v okolí bytového domu Podlesí č. 13 a částečně i u domů č. 9 a 11, kde byl stav vyhodnocen jako nejméně vyhovující.

„O nutnosti opravit chodníky jsme se u nás v domě bavili už nesčetněkrát. Na chůzi SJV jsme se domluvili, že zkusíme kontaktovat město. Náš chodník byl zarostlý a zanesený zeminou, že bylo těžké ho najít, jakoby neexistoval, zejména pro starší lidi byl vyloženě nebezpečný. Chtěli jsme také vyřešit pískoviště, to bylo už naprosto nevyhovující a spíš hrozilo, že se o něj někdo zraní, chodili do něj jenom psi a kočky, odstranit jsme chtěli sušáky, ty prý sousedi používali naposledy když se stavěl dům a ještě nebyly hotové balkóny. Zjistili jsme, že na městě nemají od nikoho z místních ještě žádný podnět,“ vysvětluje Petra Badalová.


Na podobě upravených ploch se vedení města dohodlo s místními obyvateli 

Díky volné technice a mírné zimě se stavební dělníci mohli do oprav pustit nečekaně rychle. Peníze se podařilo najít v prostředcích určených na vysprávku chodníků pro letošní rok. Chodníky i kontejnerové stání už jsou téměř předlážděné, obruby upravené, kovové konstrukce na sušení prádlo i klepání koberců dělníci odstranili. „Je pravda, že všechna velká sídliště v Blansku už prošla nebo procházejí revitalizací a na Podlesí zatím komplexní opravy neproběhly, nové je tu jen dětské hřiště. Sešli jsme se přímo na místě a potvrdili si, že například chodníky i některé další prvky na Podlesí si obměnu zaslouží. Pokusili jsme se proto obratem najít prostředky a domluvili jsme se na postupné opravě chodníků i v dalších částech Podlesí,“ potvrzuje starosta Blanska Jiří Crha.

Předláždění se dočkal i prostor mezi borovicemi, kde byla původní dlažba značně zdeformovaná a obruby byly rozpraskané nebo úplně chyběly. V prostoru vznikne odpočinková plocha s lavičkami,  polorozpadlé pískoviště v travnatém pásu nahradí po dohodě se zdejšími obyvateli herní prvky pro děti. „V předláždění a dalších opravách bychom rádi pokračovali v závislosti na finančních prostředcích, které budou do konce tohoto roku k dispozici. U větších oprav nicméně počítáme se zařazením do  rozpočtu na příští rok,“ nastiňuje budoucí možnosti vedoucí odboru komunální údržby Martin Sklář s tím, že místní by rádi, aby na Podlesí přibylo také hřiště pro větší děti a mládež. Kdy se to podaří však závisí na podobě případného projektu a jeho finanční náročnosti.

Dělníci už se pustili také do dokončování oprav chodníků na ulici Salmova v okolí domu č.  9, 11, 13 a 15 i u spojnice s domem č. 5 a 7. Část povrchů se opravila už loni, další se dokončují nyní. „Na předláždění spojnice mezi domy se zde bude finančně podílet i bytové družstvo. Požaduje totiž bezbariérovost vstupu, neboť ta je podmínkou pro dotaci na výstavbu výtahu, kterou již bytové družstvo obdrželo,“ dodává Martin Sklář.

Oprav se dočká také okolí domů Smetanova 5 a 7, kde se postupně počítá s předlážděním všech stávajících chodníků a plánuje se i předláždění stávajících kontejnerových stání, náměstí Svobody se počítá s pokládkou nového mlatového povrchu, v plánu je ale také celá řada menších oprav chodníků a spojnic mezi již opravenými chodníky, které byly opravovány v letech minulých.

Největší ucelenou akcí pak bude předláždění ulice Seifertova – od křižovatky s ulicí Sadovou až po objekt Komerční banky. V těchto místech je stávající dlažba v mnoha místech rozpadlá, popraskaná nebo chybí úplně.

>red

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení