Nemocnice kvůli koronaviru koupila dva termodispleje. Objednávat už se lze i na neakutní vyšetření

23. dubna 2020, ostatní, přečteno: 2931×

Třídění pacientů, kteří navštíví Nemocnici Blansko, je nyní rychlejší. Kvůli probíhající pandemii koronaviru musejí zdravotníci každému příchozímu změřit teplotu. Rozřazování příchozích u vstupu teď usnadní dva termodispleje pro okamžité snímání tělesné teploty. Fronty u vstupu se tím zkrátí. Ocenit by to mohly stovky příchozích denně, objednávat se totiž už lze do většiny ambulancí. Vstup do lékárny je nově opět hlavním vchodem z ulice Sadová.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Blanenská nemocnice si termodisplej do vstupních prostor nemocnice nejprve zapůjčila a vyzkoušela na zdravotnících, poté o nákupu rozhodl Krizový štáb Nemocice Blansko. Přístroj, který stojí 30 tisíc korun, po rozpoznávání obličeje změří povrchovou teplotu lidského těla a vše barevně zobrazí, zvukový signál ohlásí, když přijde pacient s teplotou. 

„Chtěli jsme prověřit, zda přístroje změří teplotu příchozích lépe než původní teploměry. Test měření teploty u zaměstnanců nemocnice prokázal zrychlení jejich průchodu a také přesnější naměřené hodnoty. Proto jme rozhodli, že přístroje k hlavním vstupním koridorům zakoupíme,“ potvrdila ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.

„Celý proces měření rozpoznávání obličeje je bezkontaktní, přesný a spolehlivý, navíc neobtěžuje měřeného. Pokud teplota detekované osoby překročí nastavenou prahovou hodnotu 37,3 C, varuje zdravotníky signální světlo terminálu i hlasový signál,“ dodala Danihelková.

Pacienty se zvýšenou teplotou zdravotníci u vstupu na takzvané triáži, kde příchozí rozdělují, opakovaně přeměří, ten, kdo má teplotu, je umístěný do izolace. Pokud potřebuje lékařské ošetření, přijdou zdravotníci vybavení ochrannými prostředky za ním, tak, aby se pacient potenciálně nakažený koronavirem vůbec nedostal do kontaktu s ostatními návštěvníky nemocnice či personnálem.

Nemocnice postupně rozvolňuje mimořádná opatření

Denně projde přes triáž do nemocnice v průměru kolem 500 lidí, nemocnice nyní předpokládá, že počty se výrazně zvýší, od pondělí se totiž mohou na vyšetření objednávat i ti, kteří nemají aktuní problém a chtějí si domluvit preventivní vyšetření nebo jen kontrolu. I proto zdravotníci vítají zrychlení a zpřesnění měření.

„Nyní už je možné se objednávat i k neakutním vyšetřením do interní ambulance II a III i do ambulance alergologie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie, hematologie, kardiologie, revmatologie, nefrologie, neurologie, plicní ambulance, onkologie, kožní, rehabilitace, psychologie, ortopedie, na ultrazvuk, CT, magnetickou rezonanci, mamografii, urologii, ORL i diagnostiku nukleární medicíny,“ vyjmenovala mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá. Každý pacient by se měl před návštěvou nejprve telefonicky domluvit s lékařem, mimo jiné i proto, že řada zdravotníků má upravenou ordinační dobu.

Stále platí, že jediným vstupem do nemocnice pro ty, kteří potřebují vyšetřit, je vstup přes vrátnici ze dvora areálu. Vchod je otvřený v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hodin. Zadní vchod do nemocnice je určený pouze pro pacienty přijíždějící na dialýzu a pro záchranáře.

Samostatný vstup se od pondělí otevřel také pro ty, kteří si pouze potřebují vyzvednout léky. „Jako hlavní vstup do lékárny a k privátním dětským lékařům se od 20. dubna otevřel vchod z ulice Sadová. Koridor jsme upravili tak, že z těchto prostor není ani jedním směrem možný průchod dále do polikliniky a nemocnice pacientům ani zaměstnancům,“ dodala Ostrá.

Zákaz návštěv na lůžkových odděleních stále platí.

Výdej lékárny:

Výdej pro pacienty a veřejnost probíhá v pracovní dny v době 7:00 – 15:30 hod. prostřednictvím hlavním výdejny vstupem do polikliniky z ulice Sadová.

Od 15:30 hod. do 22:00 hod. v pracovní dny, o svátcích a víkendech od 8:00 hod. do 20:00 hod. porbíhá výdej pouze prostřednictvím výdejního okénka ze dvora.

Vstup do prodejny zdravotních pomůcek je uzavřen. Výdej z prodejny zdravotnických pomůcek probíhá prostřednictvím lékárny.

 

 

 

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení