Zápisy do prvních tříd se prodlouží na týden. Budou ale bez dětí

1. dubna 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 2238×

Zápisy dětí do prvních tříd se v Blansku uskuteční od 7. do 13 dubna, poprvé ale pouze bezkontaktně. Původně se měly konat 7. dubna, nebo v náhradním termínu o den později, a probíhat měly prezenční formu, kdy rodiče své děti vodí k zápisu přímo do škol. Nyní kvůli mimořádným opatřením vlády stačí žádost o přijetí ke školní výuce poslat elektronicky, poštou nebo formulář vhodit do schránky školy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zápis dětí do 1. ročníků základního vzdělávání

Ředitelé základních škol zřizovaných městem Blansko oznamují, že na všech základních školách zřizovaných městem Blansko se uskuteční zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/21 výhradně bezkontaktní formou, a to v řádném termínu od 7. dubna do půlnoci 13. dubna 2020.

Zápis dětí do prvních tříd. Foto archiv města

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné v rámci bezkontaktní formy podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání písemně nebo v elektronické podobě.

Akceptovatelné formy doručení:

  • elektronicky do datové schránky školy;
  • elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;
  • v listinné podobě poštou;
  • v listinné podobě fyzickým doručením do poštovní schránky školy.

Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách jednotlivých základních škol.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2020 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2020 do 30. června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26: ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého,  Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová,  Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského,  část města Horní Lhota.

Školský obvod spádové školy ZŠ Blansko, Erbenova 13: ulice 9. května, Gellhornova, Erbenova, Havlíčkova (od č. 38), Chelčického (od ulice Wolkerova na východ), Leoše Janáčka, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nad Žlíbkem, Podlesí, Pod Sanatorkou, Purkyňova, Sadová (lichá čísla od č. 31, sudá čísla od č. 46), Údolní, Větrná, Východní, části města Klepačov, Lažánky, Obůrka, Těchov (bez Češkovic), Žižlavice a Skalní Mlýn.

Školský obvod spádové školy ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2:  ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Čapkova,  Edvarda Beneše, Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova (č. 1 – 37), Hořická, Husova, Hybešova, Chelčického (od ulice Wolkerova na západ), Jasanová, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Lipová, Luční, Mahenova, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Na Brankách, Na Lukách, Na Vyhlídce, nám. Míru, Nerudova, Pod Javory, Pod Strání,  Rodkovského, Sadová (lichá čísla 1 – 29, sudá čísla 2 – 44), Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Suchá, Sušilova, Těchovská,  Tovární,  Vrchlického, Wanklovo nám., Wolkerova, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.

Školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17:  ulice Absolonova,  Březinky, Cihlářská, Čelakovského, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská,  Lesní, Pekařská, Pražská, Salmova, Sloupečník, Zahradní, Zborovec, Zborovecká, části města Těchov (Češkovice),  Dolní Lhota (odloučené pracoviště Dolní Lhota).

Petra Skotáková, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení