Mateřské školy obnoví provoz 25. května. Některé jen částečně

14. května 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 3367×

Od pondělí 25. května se mohou vrátit do tříd děti navštěvující blanenské mateřské školy. Tři školky se otevřou pro všechny zapsané děti – ZŠ a MŠ Dvorská 26, dolnolhotské pracoviště ZŠ a MŠ Salmova a také mateřská škola na Těchově. Ostatní čtyři mateřinky obnoví provoz jen částečně, z kapacitních důvodů totiž nabídnou hlídání dětí pouze pracujícím rodičům. Školkovné se od půlky března neplatí, znovu vybírat se začne až od června.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„O obnovení provozu mateřských škol, a to s účinností od 25. května 2020, rozhodli po dohodě s městem coby zřizovatelem ředitelé mateřských škol. Úplné obnovení provozu ale nebude možné na všech místech. Je to dáno tím, že část učitelů nemůže nastoupit ze zdravotních důvodů, mají po onkologické léčbě, trpí diabetem a podobně, část pedagogů zůstává na OČR, protože pečují o děti, jejichž školy neobnovily provoz,“ vysvětlila Petra Skotáková, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.

„Čtyři mateřské školy obnoví provoz výhradně pro děti zaměstnaných rodičů. Zákonným zástupcům dětí, jejichž docházku škola nebude od 25. května schopna z organizačních důvodů umožnit, vydá škola potvrzení o pokračujícím částečném přerušení provozu MŠ do 30. 6. 2020,“ uvedla Skotáková.

Pro obnovený provoz, stanovený od 25. 5. 2020 do 31. 8. 2020, budou platit speciální doporučení zřizovatele a hygienická doporučení, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Provoz je zajištěný denně od 6:00 do 16:00 hodin, pouze MŠ Dvorská 96 zahajuje provoz o hodinu později, tedy od 7:00 hodin. Děti budou po celý den ve stejném kolektivu, třídy se nebudou spojovat. Každé dítě musí mít z domu dvě roušky, každou v igelitovém sáčku, doprovázet i vyzvedávat je smí jen jedna dospělá osoba, v šatně nesmí být najednou více než šest osob. Do školky si také děti nesmí nosit vlastní hračky.

Ve všech školkách se bude dbát na zvýšenou hygienu, nově jsou u vstupů vybaveny stojany s bezdotykovými dávkovači dezinfekce, ve všech umývárnách budou mít děti k dispozici jednorázové papírové ručníky namísto těch textilních. „Každý pracovní den se provádí plošná dezinfekce omyvatelných podlahových ploch, stolů, židlí, klik, zábradlí a dalších míst,“ uvedla vedoucí školského odboru.

Speciální požadavky na zvýšenou hygienu a omezení šíření koronaviru se promítnou i do provozu o prázdninách. Školky vyjdou rodičům vstříc a chystají rozšířený provoz, namísto klasických dvou týdnů by měly být během července a srpna otevřené až pět týdnů. „Kvůli snaze zamezit šíření infekce COVID-19 ale letos mateřské školy nebudou o prázdninách přijímat k docházce děti z jiných blanenských škol. Jak bude stanovený provoz jednotlivých mateřských škol v červenci a srpnu zveřejníme nejpozději 20. května,“ dodala Petra Skotáková.

Rozhodnutí ředitelů o obnovení provozu MŠ a stanovení mimořádných opatření provozu

Ředitelé mateřských škol zřizovaných městem Blansko se po dohodě se zřizovatelem rozhodli obnovit provoz mateřských škol, a to s účinností od 25. 5. 2020. V souladu se školskou legislativou, s ohledem na organizační a kapacitní možnosti škol, doporučení zřizovatele a hygienická doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude provoz mateřských škol zřizovaných městem s účinností od 25.5.2020 do 31.8.2020 obnoven a upraven následovně:

 a) Úplné obnovení provozu MŠ:

 1. Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26
 2. Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 – pracoviště Dolní Lhota
 3. Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace

 b) Částečné obnovení provozu MŠ: provoz MŠ se obnovuje výhradně pro děti zaměstnaných rodičů. Zákonným zástupcům dětí, jejichž docházku není škola od 25. 5. 2020 schopna z organizačních důvodů umožnit (nedostatek personálu), vydá škola potvrzení o pokračujícím částečném přerušení provozu MŠ do 30. 6. 2020.

 1. Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace
 2. Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace
 3. Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace
 4. Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace

 c) Provozní podmínky provozu:

 • 1) Provoz MŠ bude pro všechny třídy školy stejný, a to denně od pondělí do pátku v době od 6:00 do 16:00 hodin (MŠ Dvorská 96 provoz od 7:00 do 16:00 hodin). Děti budou po celý den součástí jednoho třídního kolektivu, nebude docházet ke spojování tříd, a to ani v ranních, ani v odpoledních hodinách.
 • 2) Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen je stanovena na částku 0 Kč. Výše úplaty za měsíc červen je stanovena v běžné výši. Výše úplaty za měsíc červenec a srpen je stanovena poměrně dle délky přerušení provozu.
 • 3) Dítě smí do budovy školy a ze školy doprovázet pouze 1 osoba.
 • 4) Dospělá osoba doprovázející dítě do MŠ se v budově školy pohybuje s rouškou a po vstupu do budovy/šatny použije připravenou dezinfekci na ruce.
 • 5) Vstup do třídní šatny je umožněn současně max. 3 dětem a jejich doprovodu (tj. 6 osob). V exponovaných časech příchodu a odchodu z MŠ je třeba v případě plné kapacity šatny vyčkat v nejméně 2 m rozestupech před vstupem do šatny.
 • 6) Všechny děti budou z domu vybaveny vlastními rouškami – zákonný zástupce je povinen zajistit dítěti na každý den 2 ks hygienických roušek, každou v igelitovém sáčku.
 • 7) V případě, že dítě bude vykazovat příznaky respiračního onemocnění, nebude mu umožněn vstup do třídního kolektivu. Rodiče by měli zvážit nutnost dávat dítě do MŠ i tehdy, pokud se respirační problémy objeví u kteréhokoli člena společné domácnosti nebo je-li kterýkoli člen společné domácnosti v režimu karantény.
 • 8) Nošení vlastních hraček do MŠ je zakázáno.
 • 9) Vstup cizích osob do budov školy je s výjimkou nutného doprovodu dítěte do zařízení zakázán.

Z důvodu předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi (aktuálně eliminace epidemiologických rizik šíření infekce COVID-19) nebude MŠ přijímat v měsících červenci a srpnu k docházce do MŠ děti z jiných blanenských škol (tzv. prázdninový provoz). Provoz mateřské školy v měsících červenec a srpen bude zveřejněn nejpozději 20. května.

 d) Hygienické podmínky provozu:

1) Ve všech umývárnách jsou dětem k dispozici jednorázové papírové ručníky namísto textilních ručníků.

2) Každý pracovní den se provádí plošná virucidní dezinfekce omyvatelných podlahových ploch, stolů, židlí, sociálního zařízení, dveřních klik, zábradlí a dalších pro dotyk rukou frekventovaných míst.

3) Důraz na zvýšenou hygienu rukou – důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou. Všechny třídy navíc disponují chirurgickým dezinfekčním gelem na ruce (použití dětmi výhradně pod dohledem pedagoga a jen v nutných případech).

4) Pravidelné častější větrání prostor tříd.

5) Maximálně možný čas strávený venku (školní zahrada, případně vycházka do přírody).

6) Používání jednorázových rukavic personálem při servírování stravy.

7) Bezkontaktní měření teploty v případě příznaků respiračního onemocnění.

8) U vstupních prostor k dispozici bezdotykové stojany na dezinfekci rukou pro dospělé osoby.

 

 

 

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení