O prázdninách se bude opravovat okružní křižovatka u nádraží

29. června 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 3966×

Kruhový objezd u autobusového nádraží ve Svitavské ulici čekají opravy. Rekonstrukce má začít v úterý 7. července a potrvá až do neděle 30. srpna 2020. Stavební firma tam bude provádět opravy kruhové křižovatky, které souvisí s reklamací původních prací na rekonstrukci průtahu městem. Práce si vyžádají částečnou uzavírku rondelu a také objížďky, místo ale po celou dobu prací zůstane průjezdné alespoň v jednom směru.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Rekonstrukci kruhové křižovatky u hotelu Macocha bude v rámci reklamace provádět firma Imos. Konkrétně se bude opravovat dláždění ve středu rondelu. „Jedná se opravu dlažebních kostek v centru kruhového objezdu, které už začaly vypadávat. Práce si vyžádají částečnou uzavírku,“ upřesnil vedoucí investičního úseku oblasti Sever Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Daniel Hynk.

Opravy jsou rozdělené na dvě etapy. V obou bude vždy polovina kruhového objezdu uzavřená. V první etapě, která začíná v úterý 7. července 2020, bude do 2. srpna uzavřena východní polovina křižovatky. Ve druhé etapě, která potrvá od 3. do 30. srpna, se uzavře západní polovina křižovatky. Rondel ale zůstane průjezdný vždy ve směru jízdy z centra města. Objízdné trasy ve směru do centra povedou přes Masarykovu ulici a ulice Ant. Dvořáka a Mahenovu.

Plánky omezení a objízdných tras v pdf najdete zde

Plánek uzavírky kruhového objezdu. FOTO archiv města

Objízdná trasa pro autobusy linkové osobní dopravy v obou etapách povede po Masarykově a Mahenově ulici. Ve druhé etapě bude ze silnice II/374 ve směru jízdy z centra města povolen autobusům průjezd okružní křižovatkou na autobusové nádraží.

Objízdná trasa do ulice Edvarda Beneše (nádraží ČD) bude ve druhé etapě vedena po silnicích II/374, II/379 a po ulici Gellhornova. Obousměrná objízdná trasa od ulice Nádražní do centra města povede v obou etapách po ulicích Antonína Dvořáka a Mahenově.

Po celou dobu trvání úplné uzavírky silnice II/374 v místě kruhové křižovatky s Nádražní ulicí bude možný průjezd vozidel IZS kruhovou křižovatkou ve směru jízdy z centra města. Pro jízdu do centra města ve směru od Lipůvky musí vozidla IZS využít v obou etapách uzavírky objízdnou trasu po Masarykově ulici a ve druhé etapě musí k jízdě do ulice Edvarda Beneše (nádraží ČD) využít objízdnou trasu po silnicích II/374, II/379 a po ulici Gellhornova.

Původní rekonstrukce Svitavské ulice a s ní průtahu městem začala na jaře roku 2015 a skončila na podzim stejného roku. Investorem stavby byla krajská správa a údržba silnic. Město zajišťovalo opravy chodníků a veřejného osvětlení, okresní svazek vodovodů a kanalizací opravy kanalizace a vodovodních přípojek. V rámci reklamací již zhotovitelská firma ve Svitavské ulici několikrát řešila rekonstrukci kanalizačních a vodovodních poklopů, dokončení rekonstrukce prodloužily také opravné práce finální vrstvy povrchu v ulici Poříčí.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení