Blanenské základní školy letos přivítají 1971 žáků. Prvnáčků je 202

1. září 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 2842×

Tři základní školy ze čtyř, které jsou v Blansku, v úterý zahájily nový školní rok. Žáky po prázdninách přivítaly vzdělávací zařízení v Dvorské, Erbenově a Salmově ulici a také v Dolní Lhotě. Nový školní rok zahájily také všechny blanenské mateřinky. Základní škola TGM v Rodkovského ulici začne vyučování kvůli stavbě nové jídelny o týden později, v úterý 8. září.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Základní školu Dvorská bude tento školní rok navštěvovat 466 žáků ve 23 třídách. Prvňáčků tam do lavic usedlo 58, rozdělení jsou do tří tříd. První den je přišel pozdravit také místostarosta František Hasoň, který dětem do nového školního roku popřál samé dobré známky.

V ZŠ Dvorská mají tento školní rok 58 prvňáčků.

„Důležité je, abyste si tu našli kamarády, já se například se svými spolužáky ze základní školy scházím dodnes. Vždycky si to užijeme a je to velká legrace. Tak vám přeji, abyste to měli také tak, aby kamarádi byli vždycky s vámi a byli vždy po ruce, když budete potřebovat pomoc. A rodičům bych poradil, když na vás přijde nějaká nervozita nebo vztek, abyste si vzpomněli na svoje školní roky,“ uvedl místostarosta František Hasoň.

Prvňáčky v ZŠ Dvorská přivítal místostarosta František Hasoň. FOTO Kateřina Rumlová

V ZŠ Erbenova se zahájení školního roku odehrává v prostoru před budovou. Letos se slavnost kvůli snaze vyhnout se akcím pro příliš velký počet lidí omezila jen na prvňáčky a jejich rodiče. Déšť navíc zahájení přesunul do vestibulu před schodištěm. Do dvou prvních tříd tam bude tento školní rok chodit 42 žáčků.

Zahájení školního roku v ZŠ Erbenova se tentokrát odehrálo ve vestibulu.

„Školní rok zahajujeme v takovém zvláštním období. Doufám, že nebude trvat dlouho a všichni přejdeme do normálního běhu života, jak v životě osobním, tak v životě školním. Vidím tady děti, které jsou plné očekávání. Mají to v očích. Chtěl bych jim tedy popřát, aby tento školní rok byl pro ně důležitým krokem v jejich životě, dopadl pro ně úspěšně a absolvovaly ho ve zdraví,“ přivítal prvňáčky a jejich rodiče místostarosta Ivo Polák.

Prvňáčky a jejich rodiče přivítal také místostarosta Ivo Polák.

Celkem školu navštěvuje 505 žáků ve 22 třídách. Loni to bylo o jednu třídu a třináct žáků méně. „Neustále rosteme a škola je zaplněná, jak já říkám od půdy až po strop, už nemáme žádná volná místa. Na druhou stanu máme zase krásně opravenou školu, jak zvenku, tak zevnitř,“ podotkla ředitelka školy Simona Poláková.

Do dvou prvních tříd v ZŠ Erbenova nastoupilo 42 žáčků. FOTO Michal Záboj

Tradiční společné zahájení všech žáků se letos kvůli dešti přesunulo i v ZŠ Salmova. Do jídelny ale vedení školy pozvalo pouze 48 prvňáčků a jejich rodičů a také 22 dětí, které nastupují do přípravného ročníku. Letos poprvé v něm škola otevře hned dvě třídy, v dalších 16 třídách jsou starší školáci, celkem jich ZŠ Salmova letos navštěvuje 387.

Zahájení školního roku v ZŠ Salmova se zúčastnil starosta Jiří Crha.

„Chtěl bych všem, zejména prvňáčkům, popřát úspěšné zahájení školního roku. Věřím, že bude probíhat co nejvíce v normálu tak, jak je běžné, bez přerušení nejrůznějšími karanténami a bez velkých omezení, která jsme zažili na jaře. Zrušení výuky i prázdniny jsme se snažili využít k nejrůznějším stavebním úpravám a vylepšením. Doufám, že se je podařilo zvládnout ke spokojenosti žáků i učitelů. Prvňáčkům přeji, aby vykročili pravou nohou, ať se jim ve škole líbí, najdou si zde kamarády a naučí se spoustu zajímavých a užitečných věcí,“ popřál při zahájení školního roku starosta Blanska Jiří Crha.

Do ZŠ Salmova letos nastoupilo 48 prvňáčků.

„Škola žila čilým ruchem i během koronaviru a o prázdninách, máme nově vybudované záchody, novou podlahu a výmalbu, chybělo nám tu ale to nejdůležitější, děti. Naše škola byla i před prázdninami rekordmanem, po nouzovém stavu se nám na konci května vrátilo 75 procent dětí, v Dolní Lhotě dokonce 100 procent. Je zde ale pořád asi 25 procent dětí, které nebyly ve škole od 11. března. Věřím ale, že se podaří vše dohnat a zvládnout, byť budeme možná někdy trochu improvizovat, hlavně s plánem akcí a podobně,“ uvedl ředitel ZŠ Salmova Josef Škvařil. Prvňáčkům se také omluvil, že je letos osobně nevítali žáci 9. tříd, kteří nad nováčky přebírají patronát. „Nebojte se, deváťáci pro vás mají nachystané dárečky, ty vám předají postupně,“ ujistil nejmenší školáky a následně je seznámil s těmi, kdo je budou učit. Představil také nového zástupce ředitele Tomáše Bartáka, který nahradí Miroslava Starého, jenž ze školy po 38 letech odchází do důchodu.

Slavnostního zahájení se dočkali také žáci odloučeného pracoviště ZŠ Salmova v Dolní Lhotě. Tamní budovu školy a v ní dvě dvoutřídky navštěvuje celkem 33 dětí, 12 z nich letos do lavic usedlo poprvé. „Přeji vám, aby vám ve škole bylo dobře a abyste se toho co nejvíce naučili. Je zde vyloženě rodinná atmosféra, věřím, že i díky tomu se vše v tomto období určité nejistoty lépe zvládne,“ ocenil starosta Jiří Crha.

Žáky první třídy v Dolní Lhotě přivítal také starosta Jiří Crha.

„Jsme v tom společně všichni, rodiče, učitelé i děti. Škola na malé obci je takovým rodinným stříbrem. Slibuji, že o ně budeme pečovat a děkuji městu, že nám umožňuje, abychom mohli mít pracoviště, které má o tři žáky více než máme v naší nejpočetnější třídě na ZŠ Salmova. Letos jsme navýšili počty hodin, aby nebyly všechny hodiny ve sloučených třídách, chystáme nový projekt čtení pro prvňáčky a další novinky, věřím, že se vám tu bude líbit,“ dodal Josef Škvařil.

Ve škole v Dolní Lhotě usedlo do lavic dvanáct prvňáčků. FOTO Pavla Komárková

Čtyři blanenské základní školy bude tento školní rok navštěvovat celkem 202 prvňáčků v 10 třídách, dalších 22 dětí obsadí dvě přípravné třídy. Dohromady se v 88 třídách sejde 1971 školáků. Loni v září v Blansku bylo 207 prvňáčků v 9 třídách a jedna přípravná třída s 15 dětmi. Všechny školy dohromady navštěvovalo 1914 žáků v 87 třídách.

Školní rok zahájily také městské mateřské školy. Celkem sedm mateřinek navštěvuje 653 dětí.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení