Město každoročně vysadí desítky stromů a keřů

29. října 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 1669×

V ulicích a na veřejných prostranstvích v Blansku letos město vysadilo 48 stromů a 25 běžných metrů živých plotů. Minulý rok to bylo 61 kusů dřevin a 20 metrů keřů. Převážně se jednalo o nařízenou náhradní výsadbu za pokácené stromy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Vysazovaly se různé druhy dřevin, které byly posouzeny jako vhodné pro konkrétní místo. Jednalo se například o jabloně, habry, lípy, buky ale i sakury. Další desítky stromů na území města vysadili soukromí vlastníci, většinou ve spojení s investičními akcemi,“ upřesnil vedoucí oddělení komunální údržby Milan Vítek.

Město se stará o přibližně padesát hektarů travnatých ploch, stovky stromů a keřů, dále živé ploty, květinové záhony a mobilní nádoby s květinovou výsadbou. Péče o zeleň městský rozpočet každoročně přijde na zhruba deset milionů korun. Na starosti ji mají pracovníci městské společnosti Technické služby Blansko.

Město loni vysadilo stromy například mezi bytovými domy v Chelčického ulici. FOTO archiv města

„Péče o zeleň zahrnuje sekání trávy, prořezávku a stříhání stromů a keřů nebo výsadbu stromů. Při sekání trávy je domluveno šest úkonů (sekání) včetně jarního a podzimního výhrabu. Střed města se seče častěji podle potřeby,“ uvedl Vítek.

Ve vztahu k zeleni ve městě platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně. V ní se kromě jiného uvádí, že provádění jakýchkoliv úprav či výsadby veřejné zeleně je možné pouze se souhlasem vlastníka veřejné zeleně a pozemku. Obyvatelé tak nemohou bez souhlasu města vysazovat nebo kácet stromy nebo i sekat trávu. V opačném případě jim hrozí postih.

„Pokud někdo chce vysadit dřevinu na pozemku města, musí se dostavit osobně na oddělení komunální údržby nebo podat žádost, která bude individuálně posouzena. V případě, že si někdo chce udělat záhonek ve veřejné zeleni, tedy na pozemku města, může si zažádat o výpůjčku části pozemku. Pokud je to možné, tak radnice žadateli většinou vyhoví. Často se také stává, že lidé se na radnici obracejí kvůli kácení dřevin,“ dodal vedoucí oddělení komunální údržby Milan Vítek.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení