V Pražské ulici vyměnili potrubí. Projekt má vyřešit problémy s odváděním vody

10. února 2021, zprávy z MěÚ, přečteno: 1425×

Většina prací na rekonstrukci potrubí pro odvod dešťové odpadní vody v části Pražské ulice je hotová. Dělníci vyměnili zborcené a netěsné betonové potrubí a upravili vtok potoka do tohoto zatrubnění. Na jaře ještě přijdou na řadu finální úpravy vozovek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Od začátku října minulého roku se pracovalo v části Pražské ulice naproti čerpací stanice LPG. Zadáním bylo vyřešit problémy s odváděním povrchových vod zatrubněným potokem a odpadních dešťových vod z okolní zástavby a zpevněných komunikací a veřejných ploch.

„Stoka vykazovala kapacitní nedostatečnost. Po provedení kamerových zkoušek bylo zjištěno v několika úsecích její absolutní zborcení a na zbylých troubách byla patrná podélná poškození včetně deformací v hrdlech. Nevhodně byl řešen již zmíněný vstup potoka do tohoto zatrubnění,“ popsal vedoucí oddělení investic Marek Štefan.

 Úprav se dočkal také vtok potoka do zatrubnění. FOTO Michal Záboj

Úpravy přišly na zhruba 1,2 milionu korun bez DPH. Hlavní část prací podle projektu již skončila. Definitivní dokončení se plánuje na jarní měsíce.

„Ze stavby je nutné dokončit konstrukce vozovek nad rýhami, zejména jejich zakrytí asfaltovými vrstvami. To je však možné provést až v jarních měsících, kdy zahájí provoz výrobny asfaltobetonů. Stavba je zakonzerována na zimní období a provádí se údržbové práce nad rýhou, z důvodu zajištění dopravní bezpečnosti,“ dodal Štefan.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení