Bioodpad se bude vyvážet dvakrát do měsíce. Začne se v dubnu a skončí v prosinci

18. března 2021, zprávy z MěÚ, přečteno: 3014×

Svozová firma zahájí v týdnu po Velikonocích svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRO) od rodinných domů v centrální části města i v místních částech. Do hnědých kontejnerů mohou lidé ukládat zbytky ze zahrad nebo zbytky ovoce, zeleniny a další bioodpad. Na území centrální části města zůstane zatím zachovaný také pytlový svoz. Na sídlištích a v zahrádkářských oblastech budou přistavené velkokapacitní kontejnery na BRO.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Hnědé kontejnery o objemu 240 litrů dostali obyvatelé rodinných domků v místních částech již minulý rok. Letos začala distribuce nádob také v centrální části Blanska. Svoz začne ve středu 7. a ve čtvrtek 8. dubna.

Termíny svozu BRO:

Centrální část města: 7. dubna, 21. dubna, 5. května, 19. května, 2. června, 16. června, 30. června, 14. července, 28. července, 11. srpna, 25. srpna, 8. září, 22. září, 6. října, 20. října, 3. listopadu, 16. listopadu, 1. prosince.

Místní části: 8. dubna, 22. dubna, 6. května, 20. května, 3. června, 17. června, 1. července, 15. července, 29. července, 12. srpna, 26. srpna, 9. září, 23. září, 7. října, 21. října, 4. listopadu, 18. listopadu, 2. prosince.

Svozová firma upozorňuje, že pokud se nepodaří kontejnery vyvézt v uvedený den, svoz bude pokračovat i den následující. Kontejnery proto ponechejte přistavené.

Do nádob mohou lidé ukládat odpad ze zahrad, a to především ovoce, zeleninu, trávu, listí, uschlé květiny a další neživočišné kuchyňské odpady. Dřevní odpad, hlína a písek do kontejnerů nepatří.

„Kontejnery a v centrální části města také plastové pytle je nutné přistavit v den svozu do 7:00 hodin ráno ke komunikaci na viditelné místo, mimo nádobu na běžný komunální odpad. Svozové vozidlo se již do projetých lokalit nebude následně vracet a pozdní přistavování BRO bude posuzováno jako vytváření černé skládky a majitelé si tento odpad budou muset sami následně odvézt na některé sběrné středisko nebo přímo do kompostárny,“ vysvětluje Pavel Viktorin z oddělení komunální údržby a pozemků. „Pokud někdo ví, že nestihne přistavení ve svozový den ráno do 7:00 hodin, doporučujeme všem občanům využívajícím tuto službu přistavit kontejnery a pytle s BRO již večer před následným svozem a vyvarovat se tak zbytečným nepříjemnostem,“ dodává Viktorin.

Kontejnery budou v zahrádkářských lokalitách a na sídlištích

Na území města budou rozmístěny také velkokapacitní kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Nádoby o objemu 1100 litrů na BRO budou umístěny v chatových a zahrádkářských lokalitách a na sídlištích Písečná, Sever a Zborovce. Lidé budou mít k dispozici více než čtyři desítky hnědých nádob od dubna do listopadu. Vyvážet se budou jednou týdně.

Do těchto kontejnerů mohou občané ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem mohou občané ukládat např. jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček i čajový odpad.

„V žádném případě do těchto nádob nepatří žádné živočišné zbytky jako je například maso, kůže, kosti a další. Není také žádoucí do nich odkládat zeminu či písek a podobně, docházelo by pak k překročení únosnosti kontejnerů a mohlo by tak dojít následně k jejich poškození,“ upozorňuje Pavel Viktorin.

„Dále žádáme občany, aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity, ve kterých kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo na kompostárnu a následné dotřiďování značně navýší cenu,“ doplňuje Viktorin.

Biologicky rozložitelný odpad mohou občané Blanska odvážet také do městské kompostárny. Otevřeno má v pondělí, ve středu a v pátek od 8:00 do 16:00 hodin a v sobotu od 8:00 – 12:00 hodin. Bioodpad lze ukládat na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení