Zápisy do základních i mateřských škol budou také letos bezkontaktní

15. března 2021, zprávy z MěÚ, přečteno: 3138×

Zápisy do blanenských základních i mateřských škol se také letos uskuteční bezkontaktně. Rada města rozhodla, že zápisy k plnění povinné školní docházky se budou konat od 6. do 16. dubna 2021, zápisy k předškolnímu vzdělávání pak v termínu od 3. do 14. května 2021. Zrušené jsou hromadné osobní zápisy i dny otevřených dveří. Některé školy ale připravily možnosti individuálních prohlídek, rodiče mohou přijít i s budoucími prvňáčky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„V souladu se školským zákonem a vzhledem k současné epidemiologické situaci a vládním nařízením k omezení šíření nemoci covid-19 jsme zvolili po konzultaci se všemi řediteli ZŠ a MŠ výhradně bezkontaktní zápis. Žádosti o přijetí k základnímu a k předškolnímu vzdělávání bude možné podat písemně v tištěné nebo nebo v elektronické podobě,“ uvedla vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková s tím, že další podrobnosti najdou zákonní zástupci dětí na úřední desce města nebo na webových stránkách jednotlivých škol.

Základní školy

Žádosti o přijetí musí zákonní zástupci do škol doručit písemně. Lze to provést buď elektronicky do datové schránky, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo v listinné podobě poštou či doručením do poštovní schránky školy.

„Veškeré informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách naší školy včetně formulářů nutných k zápisu. Ty bude nutné vyplnit a doručit do školy. Nahlédnout do života školy může rodič s budoucím žáčkem prostřednictvím našich webových stránek, kde je fotogalerie, video k zápisu a řada dalších videí z činností školy,“ upřesnil ředitel Základní a Mateřské školy Dvorská Dušan Krumnikl s tím, že každý rodič má právo pro své dítě vybrat školu bez ohledu na spádovou oblast.

Bezkontaktní zápisy do základních škol se kvůli protiepidemickým opatřením uskuteční již podruhé. Bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců proběhly také minulý rok. O prohlídku tříd a setkání s učiteli ale budoucí školáci úplně nepřijdou.

„Zrušení tradičního dne otevřených dveří i přípravných kurzů pro budoucí prvňáčky nás mrzí. Chtěli jsme, aby děti i rodiče měli možnost se seznámit s prostředím školy, proto jim i přes covidová omezení nabízíme v pátek 26. a v sobotu 27. března možnost individuální prohlídky školy. Při ní budou zájemce provádět všechny paní učitelky, které by měly mít v novém školním roce první třídy,“ popsala zástupkyně ředitele ZŠ Tomáše Garrigua Masaryka Magda Vinická. „Rodiče se mohou podívat po škole, dostanou veškeré informace k výuce. Mohou s sebou samozřejmě vzít i budoucí prvňáčky, počítáme s tím, že děti bude nové prostředí zajímat, připravené pro ně proto máme drobné dárečky,“ dodala Magda Vinická. Zájemci se mohou registrovat na stránkách školy, kde si vyberou konkrétní termín i čas prohlídky.

Podobnou nabídku chystá i ZŠ a MŠ Salmova. „Pro rodiče, kteří si chtějí prohlédnout školu osobně, jsme připraveni zajistit individuální prohlídku školy za dodržení platných hygienických opatření. Připravujeme také on-line setkání pro rodiče budoucích prvňáčků s vyučujícími budoucího 1. ročníku a vedením školy. Na internetových školy rodiče naleznou navíc videoprůvodce, který je seznámí s prostředím školy i její každodenní činností,“ uvedl ředitel Základní a mateřské školy Salmova Josef Škvařil.

Na Základní škole Erbenova museli stejně jaké loni zrušit tradiční Den otevřených dveří nebo akci Škola na zkoušku. Rodiče tak musejí čerpat informace z webu školy, chystá se ale také on-line setkání.

„Pro všechny zájemce o naši školu jsme na webových stránkách připravili novou fotogalerii, kde každý prostřednictvím fotografií může nahlédnout do prostor školy a seznámit se s akcemi, které pravidelně pořádáme. Připravujeme také možnost on-line setkání s rodiči budoucích prvňáčků. Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, budeme rodiče informovat prostřednictvím webových stránek o případných možnostech osobního setkání,“ uvedla ředitelka školy Simona Poláková.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2021 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2021 do 30. června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Spádovost jednotlivých základních škol v Blansku určuje obecně závazná vyhláška.

Školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26: ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota.

Školský obvod spádové školy ZŠ Blansko, Erbenova 13: ulice 9. května, Gellhornova, Erbenova, Havlíčkova (od č. 38), Chelčického (od ulice Wolkerova na východ), Leoše Janáčka, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nad Žlíbkem, Podlesí, Pod Sanatorkou, Purkyňova, Sadová (lichá čísla od č. 31, sudá čísla od č. 46), Údolní, Větrná, Východní, části města Klepačov, Lažánky, Obůrka, Těchov (bez Češkovic), Žižlavice a Skalní Mlýn.

Školský obvod spádové školy ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2: ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Čapkova, Edvarda Beneše, Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova (č. 1 – 37), Hořická, Husova, Hybešova, Chelčického (od ulice Wolkerova na západ), Jasanová, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Lipová, Luční, Mahenova, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Na Brankách, Na Lukách, Na Vyhlídce, nám. Míru, Nerudova, Pod Javory, Pod Strání, Rodkovského, Sadová (lichá čísla 1 – 29, sudá čísla 2 – 44), Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Suchá, Sušilova, Těchovská, Tovární, Vrchlického, Wanklovo nám., Wolkerova, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.

Školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17:  ulice Absolonova,  Březinky, Cihlářská, Čelakovského, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská,  Lesní, Pekařská, Pražská, Salmova, Sloupečník, Zahradní, Zborovec, Zborovecká, části města Těchov (Češkovice),  Dolní Lhota (odloučené pracoviště Dolní Lhota).

Mateřské školy

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se uskuteční od 3. do 14. května 2021. Žádost o přijetí budou mít zákonní zástupci dětí možnost podat na všech školách, které budou od začátku školního roku 2021/221 vykonávat činnost mateřské školy, tj. na:

  •     MŠ Blansko, Údolní 8
  •     MŠ Blansko, Rodkovského 2a (i pro pracoviště Rodkovského 2b)
  •     MŠ Blansko, Těchov 124
  •     MŠ Blansko, Dvorská 96 (i pro pracoviště Dvorská 30)
  •     MŠ Blansko, Divišova 2a
  •     ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 (na pracovišti MŠ Dolní Lhota 177)
  •     ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021, popřípadě o stanovení takzvaného zkušebního pobytu dítěte, tedy pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zápis k předškolnímu vzdělávání, že je třeba v souladu s obecně závaznou vyhláškou města dodržovat spádové obvody jednotlivých mateřských škol.

Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 tvoří: ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1–32), Konečná, Křížkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek.

Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 – pracoviště Dolní Lhota tvoří: ulice Pražská, Příční, Zborovecká, Tylova, části města Dolní Lhota, Horní Lhota.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Divišova 2a tvoří: ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Družstevní, Jiráskova, K. J. Mašky, Krátká, Mlýnská, nám. Svobody, Na Řadech, Poříčí, U Vodárny, Vodní, Žalkovského. Pro speciální třídy určené pro děti s vadami řeči, je spádovým obvodem celé území města Blansko.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 tvoří: ulice Absolonova, Březinky, Cihlářská, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Krajní, Okružní, Pekařská, Salmova, Sloupečník, Zborovec, část města Češkovice.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a tvoří: ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Hořická, Hybešova, Chelčického, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Leoše Janáčka, Lesní, Lipová, Luční, Mahenova, Na Brankách, Na Lukách, Nad Žlíbkem, nám. Míru, Pod Sanatorkou, Podlesí, Pod Strání, Purkyňova, Rodkovského, Sadová, Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Svitavská, Těchovská, Tovární, Větrná, Vrchlického, Východní, Wanklovo nám., Wolkerova, Zahradní, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Těchov 124 tvoří: část města Těchov, Obůrka, část města Žižlavice.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8 tvoří: ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní Mlýn.

Spádovou školou pro všechny budovy, které jsou opatřeny pouze číslem evidenčním nebo popisným, aniž by byla vymezena ulice (např. budovy v chatových lokalitách), nejsou-li z podstaty jejich lokalizace v částech města již spádově vymezeny jinde, je Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení