Město vypsalo termíny zápisu do mateřských škol. Nabídnou zhruba 160 míst

28. února 2022, zprávy z MěÚ, přečteno: 2747×

Ředitelé blanenských mateřských škol stanovili po dohodě s městem coby zřizovatelem termíny pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. K docházce v některé z blanenských mateřských škol bude od školního roku 2022/2023 možné děti přihlásit v úterý 3. května. Žádosti o přijetí bude přijímat hned sedm mateřinek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Písemné žádosti o přijetí budou ředitelé mateřských škol přijímat v úterý 3. května 2022 v době od 9:00 do 16:00 hodin.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

„Stejně jako v předchozích letech by měla být kapacita mateřských škol dostatečná pro všechny děti starší tří let s trvalým bydlištěm na území města Blanska. Očekáváme, že pro letošní zápisy bude uvolněno zhruba 160 míst. Přesný počet budeme znát až těsně před zápisy, poté, co budou zřejmé počty případných odkladů nebo dřívějších nástupů dětí k plnění povinné školní docházky,“ uvedla vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Rodiče budou moci své děti pro školní rok 2022/23 přihlásit na těchto školách:

MŠ Blansko, Údolní 8

MŠ Blansko, Rodkovského 2a (i pro pracoviště Rodkovského 2b)

MŠ Blansko, Těchov 124

MŠ Blansko, Dvorská 96 (i pro pracoviště Dvorská 30)

MŠ Blansko, Divišova 2a

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 (na pracovišti MŠ Dolní Lhota 177)

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zápis k předškolnímu vzdělávání, že je třeba v souladu s obecně závaznou vyhláškou města dodržovat spádové obvody jednotlivých mateřských škol.

(1)  Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 tvoří: ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1–32), Konečná, Křížkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Úvoz, Zámek.

(2)  Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 – pracoviště Dolní Lhota tvoří: ulice Pražská, Příční, Zborovecká, Tylova, části města Dolní Lhota, Horní Lhota.

(3)  Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace tvoří: ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Družstevní, Jiráskova, K. J. Mašky, Krátká, Mlýnská, nám. Svobody, Na Řadech, Poříčí, U Vodárny, Vodní, Žalkovského. Pro speciální třídy určené pro děti s vadami řeči, je spádovým obvodem celé území města Blansko.

(4)  Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace tvoří: ulice Absolonova, Březinky, Cihlářská, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Krajní, Okružní, Pekařská, Salmova, Sloupečník, Zborovec, část města Češkovice.

 (5)  Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace tvoří: ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Hořická, Hybešova, Chelčického, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Leoše Janáčka, Lesní, Lipová, Luční, Mahenova, Na Brankách, Na Lukách, Nad Žlíbkem, nám. Míru, Pod Sanatorkou, Podlesí, Pod Strání, Purkyňova, Rodkovského, Sadová, Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Svitavská, Těchovská, Tovární, Větrná, Vrchlického, Východní, Wanklovo nám., Wolkerova, Zahradní, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.   

(6)  Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace tvoří: část města Těchov, Obůrka, část města Žižlavice.

 (7)  Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace tvoří: ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní Mlýn.

 (8)  Spádovou školou pro všechny budovy, které jsou opatřeny pouze číslem evidenčním nebo popisným, aniž by byla vymezena ulice (např. budovy v chatových lokalitách), nejsou-li z podstaty jejich lokalizace v částech města již spádově vymezeny jinde, je Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

„V případě, že spádová mateřská škola nebude z kapacitních důvodu schopna dítě přijmout, bude rodičům dítěte v rozmezí června až srpna nabídnuto místo v jiné blanenské mateřince. Podmínkou ovšem je, že zákonní zástupce dítě přihlásí do některé z blanenských mateřských škol už v řádném termínu zápisu. Doporučujeme proto, aby rodiče podali nejlépe jednu přihlášku do spádové MŠ (pokud je tato je současně jimi preferovaná), případně aby podali dvě přihlášky (jednu do spádové MŠ a jednu do jimi preferované MŠ),“ doplnila Petra Skotáková.

Statistika za rok 2021  

Mateřská škola

Počet podaných přihlášek

Počet přijatých dětí

 

Celkem

Ze spádového obvodu MŠ

MŠ Blansko, Dvorská 96

79

45

42

MŠ Blansko, Divišova 2a

52

20

20

MŠ Blansko, Rodkovského 2a

95

42

18

MŠ Blansko, Těchov 124

26

5

5

MŠ Blansko, Údolní 8

82

26

26

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

46

10

6

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 27 – pracoviště v Dolní Lhotě

28

13

13

Celkem

408

161

130

 

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení