Obůrka se dočká nového chodníku. Vedení města představilo místním projekt

12. února 2022, zprávy z MěÚ, přečteno: 1653×

Po silnici nebo travnatém pásu u krajnice musejí denně chodit místní i návštěvníci Obůrky. Chodník pro pěší totiž v této místní části doplňuje hlavní průtah pouze na krátkém úseku od spodního konce ve směru od Těchova k obchodu. Změnit to už řadu let chtějí nejen zástupci zdejší občanské aktivity. Radnice nyní jejich přání vyslyšela. Vedení Blanska ve čtvrtek večer na Obůrce představilo zpracovaný návrh projektu na novou část chodníku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Vnímáme, že chodník na Obůrce je potřebný. Občanská aktivita jej opakovaně zařadila mezi priority, proto jsme do rozpočtu zařadili prostředky na jeho projektovou přípravu a řešíme i další věci potřebné pro realizaci. Diskuze s vámi, kteří zde žijete, je pro nás důležitá, proto jsem rád za dnešní setkání,“ vysvětlil na úvod debaty s místními starosta Blanska Jiří Crha.

Spolu s ním přijeli na Obůrku představit plány na zhruba 370 metrů dlouhý chodník také oba místostarostové František Hasoň a Ivo Polák, projektant a zaměstnanci investičního oddělení, kteří mají projekt na starost.  

„Nový chodník bude ve směru od Těchova pravostranný a naváže na stávající již hotovou část. Povede od křižovatky u autobusové točny až po křižovatku směrem k Češkovicím poblíž budovy bývalé školy. Dvanácticentimetrová obruba zajistí dostatečnou bariéru pro ochranu chodců, rozšíření komunikace pak také bezpečný provoz pro automobilovou dopravu,“ popsal vedoucí investičního oddělení Marek Štefan.

Právě úpravu přilehlé krajské komunikace, která má nestejnou šířku nevyhovující současným normám, požaduje její majitel, Jihomoravský kraj. Jak moc velké napřímení a rozšíření průtah Obůrkou čeká, se ještě ukáže. Šířka chodníku a komunikace totiž byla jedním z hlavních témat setkání. 

„Chodník je na Obůrce potřeba, určitě ho chceme, na tom se shodneme. Naše největší priorita je ale snížení celkové navrhované dimenze tak, aby nový chodník a komunikace netvořily osmimetrový pás. Rádi bychom dál konzultovali návrh technického řešení,“ zaznívalo během více než dvouhodinové diskuze. 

FOTOGALERIE
Obůrka se dočká nového chodníku. Vedení města představilo místním projekt

Podél hlavního průtahu Obůrou chodí místní po krajnici.  FOTO: Pavla Komárková

Celkem fotografií:  7

Lidé žijící na Obůrce zmiňovali také další požadavky k projektu, zachování jejich současných vjezdů, napojení chodníků na jejich pozemky, snahu řešit problémy s odvodněním a podobně. Hlavní prosby ale směřovali k minimálním možným šířkám nového chodníku i silnice. 

„Vnímáme vaše požadavky, je ale třeba připomenout, že nemůžeme porušovat předpisy. Pokud bychom to udělali, stejně by stavební úřad nedal souhlas,“ připomněl místostarosta František Hasoň. 

Právě podrobnosti celého projektu nyní budou zaměstnanci města dál řešit společně s projektantem a také zástupci občanské aktivity.

„Respektovat budeme stávající vstupy a vjezdy na pozemky jednotlivých vlastníků, součástí projektu bude také další rozšiřování odvodnění stávající komunikace. Projektant ve vztahu k šířkovému uspořádání bude zohleďňovat také trasy stávajících sítí,“ popsala Zuzana Fialová z investičního oddělení městského úřadu. 

Projektová příprava na nový chodník by měla být dokončena ještě letos. Město se také pokusí o získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Návrh nového chodníku musí odsouhlasit odbor silničního hospodářství a také policie.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení