Město zakázalo podomní prodej energií

11. dubna 2022, zprávy z MěÚ, přečteno: 1050×

Město přijalo další opatření, které má ochránit obyvatele před nekalými praktikami některých prodejců. Po tržním řádu, který kromě jiného omezuje  také podomní a pochůzkový prodej, vydala rada města nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje energií. Předpis začne platit 15. dubna.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vedení města tak reaguje na případy z poslední doby, kdy prodejci energií kontaktovali zejména seniory a snažili se jim vnutit změnu dodavatele. Zkušenost s nimi mají například obyvatelé Domu s pečovatelskou službou 9. května. Zařízení nedávno navštívila dvojice prodejců s tím, že přišli zkontrolovat elektroměry.

„Na žádný elektroměr se tito zástupci dodavatele elektrické energie ale nechtěli podívat, požadovali pouze doklady – SIPO, kde jsou uvedeny zálohy na energie a fakturu o vyúčtování elektrické energie. Lidem pak nabízeli smlouvy s jiným dodavatelem,“ popsala pracovnice městského oddělení sociálních služeb Ladislava Beranová.

Podle stávajícího tržního řádu ale nebylo možné podomní prodejce energií regulovat. Předpis totiž omezuje pouze činnosti vykonávané na základě živnostenského zákona, na prodejce elektřiny nebo plynu se ovšem vztahuje energetický zákon. Jeho novela, která platí od 1. ledna 2022, svěřila možnost zakázat některé formy prodeje energií právě městům a obcím. Využití této nové zákonem stanovené možnosti doporučuje i Svaz měst a obcí.

„Po dohodě s městskou policií jsme se rozhodli vydat nařízení, kterým bude na území města zakázán podomní a pochůzkový prodej energií. Předpokládáme, že toto nařízení bude působit preventivně a ochrání obyvatele města, zejména seniory, od nekalých praktik některých obchodníků z energetických odvětví,“ vysvětlil starosta Jiří Crha.

Nařízení města Blanska, kterým se zakazují některé formy prodeje energií, začne platit 15. dubna. Na území města bude zakázaný podomní a pochůzkový prodej energií, tedy elektřiny, plynu nebo tepla. Za porušení tohoto nařízení hrozí sankce.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení